Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Aktivity na výuku předpon s, z a vz

Vydáno dne 22.11.2016 od Jana Skřivánková

Učíte se právě s dětmi psaní předpon s, z a vz a chtěli byste učení zpestřit nějakou zajímavou aktivitou. V článku Vám přinášíme čtyři netradiční způsoby učení i jeden výukový materiál ke stažení zdarma.

Rozdělování slov do skupin

Abyste mohli tuto aktivitu do své výuky zařadit, stačí jen stáhnout si do počítače naše karty, vytisknout je (případně zalaminovat) a nastudovat si všechny možnosti jejich využití.

Pokud si chcete kartičky stáhnout, stačí kliknout na náhled nad tímto textem. Pdf soubor se Vám otevře, případně rovnou stáhne do počítače.

S kartičkami lze pracovat několika způsoby:

 • Žáky můžeme rozdělit na několik skupin, každé skupině přiřadíme jedno pravidlo. Žáci mají za úkol ze slov vybrat ta, která podle nich pravidlu odpovídají
 • Na aktivitě může také pracovat celá třída najednou. Po místnosti viditelně rozvěste jednotlivá pravidla. Žáci si losují kartičky a přiřazují jednotlivá slova k pravidlům.
 • Při opakování můžete zařadit všechna pravidla, pokud se teprve s učivem seznamujete, lze nejdříve použít pravidla jen pro jednu předponu.

Pokud chcete aktivitu použít v rámci domácí učení, můžete dětem rozložit po pokoji jednotlivá pravidla a nechat je, aby k nim slova přiřazovaly. V případě hezkého počasí lze celou aktivitu přesunout na zahradu nebo do lesa.

Díky této aktivitě si děti upevní jednotlivá pravidla, zároveň si zažijí správný pravopis jednotlivých slov.

Vymýšlení příběhů

Zadejte žákům, aby vymysleli příběh s co největším počtem slov, která obsahují předponu s, z nebo vz. Žáci mohou pracovat jednotlivě nebo klidně i ve skupinách.

Příběhy můžeme po naší korektuře zařadit do další výuky, jejich čtení může napomoci zafixování správného psaní jednotlivých slov. Texty lze vyvěsit například také na nástěnku nebo na tabuli.

Standa shodil několik jablek dolů, některá spadla rovnou do košíku. „Pojďme je sníst, než se scvrknou!“ volala se smíchem Sylva. „Ale nejdříve je potřeba setřít a smýt všechnu hlínu,“ poznamenala Simona, když k sobě všechny děti svolala.

Věta s problematickými slovy

I tato metoda je založena na psaní a naší fantazii. Zadáme žákům, aby napsali co nejkratší větu, která bude obsahovat co největší počet problematických slov, ve kterých píšeme předponu s, z nebo vz.

Tímto cvičením mnohdy vznikají originální a vtipné věty, které mohou se zapamatováním slov žákům velmi pomoci. Vhodné je zařadit především slova, jejichž pravopis nelze odvodit a musíme si ho zapamatovat (zpívat, zkoušet, zkoumat apod.).

Zbyněk zkoušel a zkoumal, co učitel zpěvu vydrží, když zpíval zbytečně nahlas a falešně.

Jaký jsem a jaký chci být

Tato aktivita se do předchozích liší tím, že slouží k procvičení jednoho konkrétního pravidla. Dětem někdy dělá problémy pojmout pravidlo o tom, že předponu Z píšeme ve změně stavu, respektive v případě, že se něco stane nějakým. K lepšímu pochopení slouží právě tato hra. Připravím si na papír dvojice různých antonym, například:

 1. malý – velký
 2. chytrý – hloupý
 3. rychlý – pomalý
 4. hezký – ošklivý

Princip hry je jednoduchý. první sloupec ukazuje vlastnost, kterou aktuálně mám, a druhý sloupec udává vlastnost, kterou chci získat. Co musím udělat pro to, abych byl svým opakem?

 1. zvětšit se
 2. zhloupnout
 3. zpomalit
 4. zošklivět

Můžeme klidně volit vtipné a netradiční dvojice, dětem se bude s opaky pracovat a spíše si pravidlo zapamatují. Důležité je, abychom dětem vysvětlili, že mají použít sloveso, které začíná předponou Z.

U starších žáků lze vypsat pouze slova z prvního sloupce, druhý si mohou vyplnit sami a poté vypracovat zbytek úkolu.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Autorkou článku i kartiček k vytisknutí je Mgr. Jana Skřivánková.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: