Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Adventní kalendář se zábavnými úkoly

Vydáno dne 28.11.2016 od Jana Skřivánková

Pro učitele i rodiče jsme připravili adventní kalendář s úkoly, které zábavným způsobem procvičují znalosti českého jazyka a literatury. Využít je lze na 1. i 2. stupni základní školy. Zkuste si zpříjemnit čekání na Ježíška našimi netradičními úkoly.

Co adventní kalendář obsahuje

Kalendář obsahuje celkem 20 námětů, které můžete snadno zařadit do běžné výuky ve škole i doma. Pokud zařadíte každý všední den jeden úkol, budete mít stále dostatečný výběr aktivit. Úkoly lze plnit v libovolném pořadí.

Aktivity jsem se snažila vybírat tak, aby byly pro žáky a studenty zajímavé a trochu i nevšední. Velká část úkolů je zaměřena na psaní, rozvoj kreativity a fantazie. Nenásilnou formou si můžete s dětmi zopakovat různé slohové útvary i jazykové učivo (především sloní druhy). Většina úkolů je inspirována pohádkami, zimou a samozřejmě Vánocemi. Především aktivity na poslední předvánoční dny hodně vycházejí z vánočních koled. Díky našem adventnímu kalendáři se seznámíte s novými slovy, dozvíte se, co jsou to palindromy nebo kolik vánočních slov se skládá ze tří slabik. zahrajete si s dětmi na spisovatele i malíře.

Většina činností zároveň rozvíjí komunikační kompetence, učí nenásilnou formou vyjádřit vlastní myšlenky i názory. Mnoho úkolů je inspirováno čtenářskými dílnami, které probíhají v rámci čtenářských klubů.

Pro koho je určen

Všechny úkoly jsou vymyšleny tak, aby nevycházely z konkrétního učiva, určitě je můžete využít u dětí ve věku 9 – 15 let. S pomocí nás dospělých zvládnou velkou část úkolů i mladší děti.

A pokud náhodou všechny úkoly během prosince nestihnete, nic se neděje. většinu námětů lze zařadit do výuky během celého roku.

Zdarma stáhnout adventní kalendář


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: