Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Spravit

Vydáno dne 12.01.2017 od Jana Skřivánková

V dnešní Češtině letem světem se podíváme, kdy psát slovo spravit a kdy zase zpravit.

Spravit

Sloveso spravit s předponou S má hned několik významů. Použijeme ho, pokud něco opravujeme. Můžeme spravit rozbitý stroj nebo nefungující lampičku.Kromě toho vyjadřuje také, že se něco zlepšilo, například si někdo spraví náladu návštěvou kina nebo novými šaty.

Jestliže někdo přibere, lze říci, že se dotyčný hodně spravil. V v tomto případě píšeme předponu S.

Potřebuji spravit počítač.
Opravář zručně spravil rozbitou pračku.
Co by ti spravilo náladu?
" Viděla jsi Jarku? Pěkně se spravila, málem jsem ji nepoznala."

Nezapomeňme si ještě zmínit tvar spravovat, který vyjadřuje, že někdo o něco pečuje, stará se o to. S předponou S píšeme tedy i sloveso spravovat a od něj odvozené jméno správce a správa (činnost, kterou správce vykonává).

Aby se nám pravopis těchto slov lépe pamatoval, můžeme si říct, že pokud něco spravíme či spravujeme, dáváme to vlastně dohromady. Díky naší péči daný objekt nebo předmět funguje, drží pohromadě.

Zpravit, zpráva

S předponou Z píšeme slovo zpráva ve významu informace a také sloveso zpravit (informovat, předat zprávu).

Každý večer sleduje Televizní zprávy.
Zpravil nás o nejnovějším vývoji událostí.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: