Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek

Vydáno dne 29.01.2017 od Jana Skřivánková

Tentokrát pro Vás máme několik zajímavých aktivit na procvičování pádů a pádových otázek. Navíc si můžete z našich stránek zdarma stáhnout ilustrovaný přehled pádů na Vaši nástěnku do třídy.

Určování pádu podstatných jmen vyžaduje po žácích hned několik znalostí a dovedností dohromady, proto bývá především zpočátku vnímáno jako problematické. Děti se musí naučit správné pořadí pádových otázek a poté i získat dovednost správně se zeptat na konkrétní podstatné jméno. V našem článku Vám nabídne několik aktivit na procvičení obou dovedností.

Skandování

Novou látku je vždy dobré propojit s nějakým prožitkem. Pokud děti rozhýbeme a do učení zapojíme všechny možné smysly, je pravděpodobnější, že si z učení odnesou větší množství informací. Při učení správného pořadí pádových otázek si můžeme pomoci skandováním. Skandujeme vždy název pádu a pádovou otázku (například 1– pád – kdo, co?; 2. pád – koho, čeho?). Učitel nebo rodič vždy předříkává správnou podobu, aby si děti zapamatovaly pádové otázky ve správném pořadí.

Děti baví otázky křičet a přitom skákat, mávat rukama apod. Pro děti s vizuální pamětí je dobré napsat pádové otázky na tabuli. Rytmizace jednotlivých pádů vede k lepšímu zapamatování.

Aktivita je vhodná především na první hodinu, kdy se děti potřebují naučit správné pořadí pádů. Zařadit ji můžeme ale také kdykoliv jako rychlé zopakování látky.

Na nedoslýchavou babičku

Tato aktivita patří u dětí k velmi oblíbeným. Děti mají za úkol říkat krátké jednoduché věty. Učitel nebo rodič předstírá, že špatně slyší a nerozumí tedy celé větě. Situace může vypadat třeba takto:

Pepíček: „Mám doma nové kolo.“ Učitel: „Koho že máš doma?“ Pepíček: „Kolo!“

Anička: „Na plotě sedí papoušek.“ Učitel: „Kdo tam sedí? Vrána?“ Anička: „Ne, papouuuušeeeek!“

Později si můžeme s dětmi role vyměnit. My jsme ti, kteří říkají věty, a děti se mají ptát na chybějící podstatné jméno. Abychom mohli zapojit všechny děti najednou, můžeme dětem rozdat papíry a ony své otázky na každou větu píší na papír / mazací tabulku. Ve dvojicích je pak mohou porovnávat.

Celou aktivitu můžeme také stylizovat jako telefonní hovor, ve kterém má jeden z účastníků špatný signál. Žáci pak mohou pracovat ve dvojicích a připravit si k výuce i vlastní telefon, kterým budou volat jen naoko.

Ilustrované přehledy pádů

Jsou jednoduché, líbivé a mohou být často i zábavné. Ilustrovaný přehled pádů může pomoci se správným zapamatováním pádových otázek. Obrázky a příklady napomohou k lepšímu pochopení učiva. Doporučuji přehled pověsit na nástěnku nebo na zeď tak, aby ho měly děti neustále na očích. Můžete si stáhnout zcela zdarma náš žabí přehled, enbo si s dětmi vytvořit vlastní. Každý žák se může inspirovat tím, co má rád (koně, fotbal, knížky).

Zdarma stáhnout ilustrovaný přehled pádů

Chybějící pády

Pádové otázky i s číslem pádu napíšeme na samostatné kartičky. Děti pracují ve dvojicích, přičemž každá dvojice dostane vlastní sadu pádů. Kartičky se rozloží ve správném pořadí. Jeden žák se otočí zády ke kartičkám. Jeho kamarád otočí předem dohodnutý počet kartiček tak,aby nebyla vidět pádová otázka. První žák pak hádá, jaké otázky jsou otočeny. Poté si vymění role.

Tato aktivita děti velmi baví. Rády vymýšlí, které kartičky kamarádovi otočí, aby si procvičil opravdu všechny pády. Začínáme nejdříve s jednou otočenou kartičkou a postupně přidáváme další. Můžeme se také domluvit na tom, že sami žáci si budou rozhodovat, kdy mohou postoupit na další úroveň činnosti.

Vytváření tvarů konkrétního slova

Klasická metoda, která se používá ve školách běžně. přesto si ji alespoň v rychlosti zmíníme. Žáci mají za úkol přenést zadané podstatné jméno do konkrétního pádu. Podstatná jména i pády si mohou klidně losovat z krabičky, látkového pytlíku apod. Pokud si vylosují dvojici 3. pád – zebra, mají utvořit tvar (k) zebře. Třídu můžeme také rozdělit na dvojice, ve které vždy jeden žák vymýšlí zadání a druhý ho má splnit.

Doporučuji mít při této aktivitě k ruce přehled pádových otázek, aby se dětem lépe pracovalo. Velkou výhodou je také to, že můžeme do výuky zařadit různorodé aktivity i v momentě, kdy ještě celá třída neumí pořadí pádových otázek. Navíc si děti lépe vštěpí správnou podobu jednotlivých pádových otázek.

Pohádka O kozí princezně

Aby si děti pořadí pádových otázek lépe zapamatovaly, můžeme jim vyprávět pohádku O kozí princezně.

Vyprávěla koza (1.pád) u zahrádky (2.pád) kůzlátkům (3.pád) pohádky (4.pád). „Mámo, mámo (5.pád) ještě jednu krátkou – o krásné princezně (6.pád) s rohy a bradkou (7.pád).“

K ještě lepšímu upevnění pořadí mohou děti samy vymýšlet další pohádky a příběhy na témata, která je zajímají (fotbal, koně, víly, roboti apod.). Stačí jim pohádku vytisknout nebo zobrazit na interaktivní tabuli. žáci pak místo tučně zvýrazněných slov doplňují svá vlastní.

Pokud chcete procvičovat určování pádů a pořadí pádových otázek na počítači, můžete vyzkoušet naší aplikaci www.cestinasmanasky.cz.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: