Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Zapomenutá slova: Vzít/brát v potaz

Vydáno dne 11.01.2017 od Jana Skřivánková

Co znamená, pokud řekneme, že něco vezmeme v potaz? A jak vlastně toto spojení vzniklo? Odpověď na obě otázky najdete v našem článku.

Brát/vzít v potaz

Slovo potaz se dříve běžně používalo, dnes už je považováno za zastaralé, řadíme ho mezi archaismy. Jeho pozůstatky v dnešní češtině najdeme právě ve spojení vzít/brát v potaz.

Podstatné jméno potaz mělo několik významů, jedním z nich byl i dotaz. Kromě toho se používalo také pro radu či poradu. Běžně se dříve říkalo, že jdeme k někomu na potaz, tedy poradit se.

Pokud bereme něco v potaz, znamená to, že to bereme v úvahu, víme o tom. Například při plánování dovolené bereme v potaz, kolik za ni můžeme zaplatit. Víme, kolik máme k dispozici peněz a zohledníme to při výběru.

Často je těžké brát v potaz přání všech zúčastněných.
Ber v potaz všechny možnosti.
Špatný vedoucí často nebere v potaz námitky svých podřízených.
Vezmeme-li v potaz oba předchozí postupy, najdeme řešení problému velice snadno.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: