Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Smazat a zmazat

Vydáno dne 18.01.2017 od Jana Skřivánková

V tomto článku si vysvětlíme rozdíl mezi slovy smazat a zmazat.

Smazat (= odstranit z povrchu pryč)

Sloveso smazat s S vyjadřuje směr z povrchu pryč. Na tabuli je nápis, který po smazání zmizí z povrchu tabule. Smazat můžeme také soubory na počítači nebo e-maily ve schránce, pokud už je nepotřebujeme. I v tomto případě je smažeme z povrchu této planety a napíšeme předponu S.

Učitel smazal tabuli.
Omylem jsem smazal tvůj e-mail.
Rukávem si smazala polovinu obrázku.
Smazala z tabulky výsledek a začala počítat příklad znovu.

Od slovesa smazat můžeme vytvořit přídavné jméno smazaný. To vyjadřuje, že něco bylo vymazáno, odstraněno. Píšeme ho také s předponou S.

Zmazat (= umazat, ušpinit)

Sloveso zmazat se Z vyjadřuje změnu stavu. Chlapec pravděpodobně odešel ven čistý a vrátil se zmazaný od bláta, nebyl ale rozhodně smazán z povrchu pryč, pouze se umazal. Podobně můžeme špinavými prsty zmazat zrcadlo nebo třeba okno. Vždy ale dochází ke změně – z čistého je špinavé, umazané.

Tomáš se celý zmazal od bláta.
Nechci si zmazat nové šaty, raději se převléknu.
Děti se na zahradě zmazaly od hlavy až k patě.

předponou Z píšeme také přídavné jméno zmazaný (= špinavý, umazaný).

Smazat X zmazat

S rozdílem mezi těmito slovy nám mohou pomoci také následující dva obrázky.

smazat zmazat

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: