Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Svolat a zvolat

Vydáno dne 01.02.2017 od Jana Skřivánková

Další chyták ve psaní předpon s, z. V tomto článku se podíváme na rozdíl mezi slovy svolat a zvolat.

Svolat (= sezvat dohromady)

Sloveso svolat vyjadřuje směr dohromady. Použijeme ho například v případě, že král svolá své tři syny, aby rozhodl, který z nich bude po jeho smrti vládnout. Všichni princové se sejdou na jednom místě, někde se shromáždí. Všichni se v ten moment nachází na jednom určitém místě, nikde se nepotulují. Pokud tedy voláme na větší počet lidí a cílem, aby se někde setkali, použijeme sloveso svolat s předponou S.

Král si jednoho dne svolal syny, aby si s nimi promluvil.
Premiér narychlo svolal vládu.
Král svolala parlament, aby získal peníze na výpravu vojska.
Matka si nás jednoho dne svolala, aby nám oznámila, že se bude znovu vdávat.

S předponou S píšeme také přídavné jméno svolaný (například Narychlo svolaná komise měla o návrhu během dvou dnů rozhodnout.).

Zvolat (= vykřiknout)

Pokud něco zvoláme, znamená to, že to hlasitě řekneme, vykřikneme. Když Galileo Galilei musel odvolat před církví své učení, údajně při odchodu z místnosti zvolal: „A přece se točí!“ Nadšeně zvolat může i komentátor sportovního přenosu, pokud se na hřišti stane něco zajímavého. Sloveso zvolat v tomto případě píšeme s předponou Z.

„Ach Romeo!,“ zvolala Julie a vypila připravený jed.
„To byl neuvěřitelný zákrok!“ zvolal komentátor.
Chtělo se mi zvolat: „Copak to nikdo z vás nevidí?“, raději jsem ale mlčel.

Svolat X zvolat

Rozdíl mezi slovesy svola t azvolat si můžeme vysvětlit také na těchto dvou obrázcích.

Král nechal svolat své syny. Při odchodu údajně zvolal: „A přece se točí!“.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: