Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy: Pomocí kružítka

Vydáno dne 13.02.2017 od Jana Skřivánková

K jakému slovnímu druhu patří slovo pomocí ve spojení pomocí kružítkem? Nejen na to se podíváme v našem článku.

Pomocí, kolem, během

Všechna tato slova řadíme mezi nevlastní předložky. To jsou předložky, které vznikly ze slov původně patřících k jiným slovním druhům. Nejčastěji vzniknou ustrnutím podstatných jmen v nějakém pádu (následkem, mezi, pomocí), spojením předložky a podstatného jména (z důvodu, na rozdíl od) nebo z příslovcí (kolem, uprostřed, mimo). K těmto slovním druhům často ale ještě náleží, proto je při určování slovních druhů potřeba postupovat opatrně.

Předložka vždy stojí před jménem (za stolem, před červeným domem, u babičky, nad ním) a až v takovém spojení vlastně získává význam. Samotné slovo na nám nic moc neříká, zatímco spojení na stole už vyjadřuje nějakou bližší okolnost (kde ležely noviny, kde stojí váza s květinami apod.). Právě pozice slova ve větě nám hodně pomůže i při určování slovního druhu. Vždy je důležité uvědomit si, jakou roli slovo ve větě hraje:pokud stojí před jménem, jedná se o předložku.

Pomocí kružítka narýsujte rovnoramenný trojúhelník.
Kolem zahrady vysázeli túje.
Během školního roku nemám příliš volného času.
Díky tvé pomoci jsem to nakonec zvládl.
Nádraží nestojí uprostřed města, ale na jeho okraji.
Na dovolenou se vyplatí létat mimo hlavní sezónu.
Já tam na rozdíl od tebe půjdu.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: