Co je to přísudek a jak ho poznám?

Vydáno dne 18.08.2014

Přísudek je základem každé věty. Víte, jak ho poznáte?Přísudek spolu s podmětem tvoří základní skladební dvojici, patří tedy mezi základní větné členy. Tvar přísudku je určen právě podmětem (závisí na něm), shoduje se s ním v osobě a čísle, někdy také ve jmenném rodu a životnosti.

Přísudek vlastně přebírá od podmětu jeho osobu, číslo, případně i rod a životnost. To znamená, že podmět ovlivňuje přesnou podobu přísudku, nikoli obráceně. Podmět je vlastně takový hrnčíř, který má před sebou kus hlíny a tu teprve vytvaruje do konkrétní podoby.

Někdy není potřeba řešit u přísudku rod, například v přítomném čase je jedno, zda je podmět v mužské, ženském či středním rodu. Pokaždé použijeme stejný tvar: lokomotiva jede, auto jede, motocykl jede. Proto je u rodu a životnosti slovo někdy, neděje se tak totiž ve všech případech. Naopak číslo a osoba podobu přísudku ovlivňují vždy.

Například když máme podmět věty auto, nedoplníme přísudek ve tvaru jedou nebo jedete, ale jede. Víme totiž, že podmět je ve 3. osobě a jednotném čísle, proto sáhneme po příslušném tvaru a ostatních si nevšímáme. Ze stejného důvodu se při doplňování koncovek v přísudku v minulém čase ptáme na podmět věty, bez něj totiž nemůžeme koncovku doplnit správně.

Přestože přísudek do určité míry závisí na podmětu, je prvním členem, na který se při rozboru věty ptáme. Ve většině případů je totiž snadné ho určit.

Co je přísudek

Úplně jednoduše lze říct, že přísudek vyjadřuje, co podmět dělá.

Maminka peče buchty.
Káčata se kolébala do vody.
Rostliny voněly.
Letadlo přistává.
Odpoledne se budu učit.

Někdy může ale také vyjadřovat, co se s podmětem děje. Tak je tomu u trpného rodu, kdy činnost v přísudku nevykonává podmět, ale je tímto dějem nějak zasažen, týká se ho.

Nákup byl odnesen do auta.
Žák byl pochválen učitelem.
V továrně se vyrábějí auta.
Hráč byl zasažen míčem.
Květiny se pravidelně zalévají.

Přísudek nám někdy říká, jaký podmět je, v jakém stavu se nachází.

Zuzanka je veselá.
Ježibaba byla zlá.
Starý král byl velmi moudrý.
Televize je už dva roky rozbitá.
Koně byli unavení.

Stručně tedy můžeme o přísudku říci, že podmětu přisuzuje nějakou činnost, stav nebo vlastnost.

Jak ho poznáme

Už víme, že přísudek vyjadřuje, co podmět věty dělá. Nejjednodušeji ho tedy zjistíme tím, že se normálně zeptáme co dělá podmět věty? Případně co dělal nebo bude dělat podmět, záleží vždy na konkrétní větě a jak nám to vyhovuje. Například máme větu

Detektiv hledá ztracený přísudek.

Zeptáme se: co dělá detektiv? a odpovíme si, že hledá. Přísudkem této věty je tedy větný člen hledá.

Věta ptáme se přísudek věty
Vlk sežral Karkulku. Co udělal vlk? sežral
Karkulka byla oslovena vlkem. Co dělala Karkulka? byla oslovena
Princ políbí Sněhurku. Co udělá princ? políbí
Královna na krásnou Sněhurku bude žárlit. Co bude dělat královna? bude žárlit
Manka se začervenala. Co udělala Manka? začervenala se

Všimněte si, že ve všech našich příkladech je přísudek vyjádřen slovesem v určitém tvaru (ne v infinitivu). Takovému přísudku se říká slovesný, protože je tvořen právě slovesem. Zároveň se jedná o nejčastější druh přísudku. Někdy bývá dokonce přísudek hledán tak, že si najdeme rovnou ve větě sloveso v určitém tvaru a tím vlastně určíme přísudek. Věta totiž většinou obsahuje pouze jeden přísudek. Spojení přísudku se slovesem je vlastně logické, když si vezmeme, že právě slovesa vyjadřují činnosti osob, zvířat, věcí atd.

Dejte si pozor na to, že slovesný přísudek bývá tvořen pouze a jen slovesem. Občas nás láká odpovědět, že přísudkem věty Vlk sežral Karkulku je celé spojení sežral Karkulku. Ale pokud se nad tím zamyslíme do hloubky a budeme pátrat vyloženě jen a jen po činnosti, kterou podmět dělal, vyjde nám, že jen sežral. Jestli sežral Karkulku, babičku, myslivce nebo sedm kůzlátek nám je teď jedno. Podstatná je činnosti, nikoli okolnosti. Těmi se budeme zabývat při určování ostatních větných členů. Nás zajímá základ informace, a to je, že vlk sežral. Jestli to udělal rychle, pomalu, v chaloupce, u studánky nebo v restauraci není záležitostí přísudku, ale opravdu dalších větných členů.

Pokud je přísudek vyjádřen podstatným nebo přídavným jménem, jedná se o přísudek jmenný (například sliby chyby, mladost radost). Někdy může být jmenný přísudek připojen k podmětu slovesem být v určitém tvaru, takovému přísudku říkáme jmenný se sponou (velryba je savec, David je hubený, děti jsou veselé, tatínek je myslivcem). O těchto druzích přísudku si však povíme v samostatných článcích.

Poslední důležitou informací tohoto článku je, že přísudek může být občas vyjádřen také citoslovcem ( holub frnk na střechu, žába hop do vody, všichni hrr do vlaku).

Pamatujte si, že

Přepis bublinkové nápovědy: