Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní mně/mě

Psaní -mě-, -mně-

Správně rozlišit, kdy napsat ve slově -mě-, a kdy -mně- může někdy činit uživatelům češtiny problémy. Komplikovanější je také použité správného tvaru osobního zájmene „já“. Pravidla, jimiž se lze řídit, však nejsou nikterak složitá.