Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Shoda přísudku s podmětem

Děti, oči, uši - tvrdé y jim sluší. Proč?

Možná jste se jako děti tuto poučku v hodinách českého jazyka také učili. Víte ale proč tomu tak je? Jak to že píšeme, že děti běhaly a oči jim přitom zářily?


Chybami se člověk učí: zvláštní případ shody přísudku s podmětem

Ke špatnému psaní koncovek v přísudku často nedochází z neznalosti základních pravidel, ale spíše z toho, že si pisatel špatně určí podmět věty. Někdy k tomu třeba ani nepřikročí a jako podmět bere nejbližší podstatné jméno u přísudku. Podobný případ máme také v naší dnešní chybě k poučení.


Shoda přísudku s podmětem

V tomto článku si povíme něco o základních pravidlech ve shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Článek je nyní doplněn o přehlednou tabulku na závěr.


Shoda přísudku s podmětem - nevyjádřený podmět

Každý si jistě pamatuje poučku, že pokud má věta nevyjádřený podmět, tak musíme automaticky psát měkké I. V tomto článku si povíme, že to tak vždy být nemusí.