Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena - Váš nebo váš?

Vydáno dne 06.09.2008 od Jana Skřivánková

V tomto článku si odpovíme na otázku, kdy psát v oslovení velké písmeno a kdy malé.

V dopisu a e-mailu

Není pravda, že jakmile píšeme dopis, musíme v něm automaticky použít zájmenné tvary s velkým písmenem a není také pravidlem, že pokud někomu tykáme, musí v oslovení být zákonitě písmeno malé. Vše záleží především na tom, jaký vztah s adresátem (příjemcem) máme. A nemyslete si, že je jedno, jestli někomu napíšete zdravím Vás nebo zdravím vás. Každé z těchto písmen totiž prezentuje Váš vztah k tomu druhému.

Velké písmeno

Velké písmeno ve tvarech Váš, Vám, Vaše apod. slouží k vyjádření úcty. Při psaní úředního či jiného oficiálního dopisu bychom tedy měli napsat velké písmeno. Toto pravidlo platí pro oslovování jedné i více osob a dokonce i pro tykání (např. pokud si s dotyčnou osobou tykáme a posíláme jí třeba dopis k narozeninám nebo k jiné slavnostní příležitosti).

Jak už jsme si řekli výše, velké písmeno v těchto zájmenech můžeme psát i v případě, že dopisem, e-mailem či zprávou oslovujeme více lidí. I když tedy oslovujeme více osob najednou, můžeme se řídit tímto pravidlem a pro vyjádření úcty je oslovit všechny velkým písmenem.

Chtěli bychom Ti popřát vše nejlepší k Tvým 50. narozeninám.
Vážený pane, rádi bychom Vás informovali o kladném vyřízení Vaší objednávky.
Vážení zákazníci, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste v nás v tomto roce vložili.
Vážení kolegové, všem bych Vám chtěla popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok.
Milý Ježíšku, moc Tě prosím, dones mi letos to nové kolo.

Malé písmeno

Malé písmeno můžeme v těchto tvarech psát, pokud k dané osobě máme bližší vztah, známe ji (píšeme rodičům z dovolené, babičce a dědečkovi ze školního výletu apod.). Ale pozor, nejedná se o pravidlo! Pokud chceme, můžeme rodiče či prarodiče oslovit i s velkým písmenem. Záleží na tom, zda chceme, aby oslovení vyznělo formálně nebo neformálně. Pokud cítíme dopis jako formálnější, můžeme klidně i prarodiče oslovit Vás. Pokud naopak chcete babičku s dědečkem oslovit neformálně, můžete klidně napsat vás. Záleží tedy čistě na Vás, jakou formu zvolíte.

Ahoj Pepo, tak ti teda píšu, jak se máme.
Dědečku, celá rodina by vám chtěla popřát všechno nejlepší.
Milá maminko, posílám ti pusu.
Čau, nechce se ti někam vyrazit?
Jako věrnému zákazníkovi ti nabízíme 10% slevu na příští nákup.

Pokud velkým písmenem vyjadřujeme úctu, neznamená to, že malým naopak dáváme najevo neúctu. Spíše by se dalo říct, že malé písmeno používáme často ve styku se svými příbuznými, s lidmi, které dobře známe, máme k nim bližší vztah. Do určité míry vlastně vyjadřuje blízký vztah k adresátovi, neuctivě by mohlo působit pouze v úředním dopise, ale při komunikaci s příbuznými a známými určitě neúctu nevyjadřuje.

Ať už se rozhodnete pro malé, či velké počáteční písmeno, vždy je důležité myslet na to, aby byl text celistvý. To znamená, že buď budou všechny zájmenné tvary s velkým písmenem, nebo budou všechny s malým počátečním písmenem.

Zdravím Vás ze Sněžky a těším se, až Vám budu o všem osobně vyprávět.

Zdravím Vás ze Sněžky a těším se, až vám budu o všem osobně vyprávět.

Jiné texty, ve kterých někoho oslovujeme

Existuje velké množství textů, kterými se na někoho obracíme a přitom nemají formu dopisu. Jedná se například o reklamní letáky, propagační materiály, nápisy na výrobcích či platebních kartách od banky. V tomto případě neexistuje žádné závazné pravidlo. Záleží vždy na dané firmě či společnosti, jestli napíše Vás nebo vás, Vaše či vaše. Ale i zde platí, že velké písmeno v zájmenných tvarech vyjadřuje solidnost, formálnost firmy a úctu k oslovované osobě. Na druhé straně pak stojí tvary s malým písmenem, které působí více přátelsky, ale méně formálně.

Použití velkého/malého písmene by mělo ladit s ostatním textem. Pokud chceme být v letáčku přátelští až familiární, můžeme klidně oslovit ty s malým t. Pokud se snažíme být formální a cílíme například na starší lidi, nebo třeba nabízíme právní služby, je lepší zvolit přeci jen velké počáteční písmeno. Všimněte si rozdílu mezi větami:

Už tě nebaví poplatky v tvé bance? Přejdi k nám!
Už Vás nebaví platit Vaší bance za každý výběr z bankomatu? Máme pro Vás řešení.

Na závěr

Nejdůležitější je si uvědomit, že velké písmeno vyjadřuje úctu a formálnost, malé písmeno zase značí neformálnost a blízký vztah k příjemci. Pokud se při psaní dopisů či e-mailů budete řídit tímto pravidlem, nemusíte se bát, že někoho oslovíte špatně.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: