Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena - názvy ulic

Vydáno dne 27.10.2008 od Jana Skřivánková

Píšete často dopisy, smlouvy, nebo jen zkrátka potřebujete vědět, jak je to se psaním velkých a malých písmen v názvech ulic? Pak je tento článek určen právě Vám.

U některého učiva si člověk někdy říká, že se ho ani nemusí učit, protože nic takového stejně nikdy nepoužije. U psaní velkých a malých písmen v názvech ulic to ale rozhodně neplatí. Svou adresu vyplňujeme do různých formulářů, při objednávání zboží přes internet nebo při podávání žádostí. Různé adresy píšeme na obálky dopisů či smluv. Názvům ulic zkrátka v běžném životě neunikneme.

Jednoslovné názvy ulic

Pokud je název ulice jednoslovný, píše se vždy s velkým počátečním písmenem.

Bydlí v Podskalské ulici.
Sídlo naší firmy najdete v ulici Hasičů.
Prosím vás, kde najdu Bezručovu ulici?
Stěhují se do Čapkovy ulice.

Všimněte si, že nezáleží na tom, jestli je obecné jméno ulice před jejím názvem, nebo po něm. V obou případech píšeme obecný název ulice s malým písmenem.

Dlouhá ulice a dlouhá ulice

To, zda napíšeme ve slově velké, či malé písmeno, může mnohdy změnit význam celé věty nebo slovního spojení. Je rozdíl, zda napíši, že bydlím v Dlouhé ulici, nebo že bydlím v dlouhé ulici. V prvním případě se takto daná ulice jmenuje a musím napsat ve slově Dlouhá velké písmeno. V druhém případě jen říkám, že ulice, ve které bydlím je dlouhá (měří hodně metrů), ale přitom se třeba jmenuje úplně jinak. Klidně může jít i o Krátkou ulici, i když to nedává úplně smysl.

Víceslovné názvy ulic

Základní pravidlo zní: v prvním slovu názvu píšeme vždy velké počáteční písmeno, u dalších slov je pak rozhodující, zda se jedná o jména vlastní, nebo obecná.

Pokud se jedná o jména vlastní, řídíme se základním pravidlem, že ve vlastních názvech píšeme vždy velké počáteční písmeno.

ulice Kapitána Jaroše
ulice Generála Svobody
ulice Karla Jaromíra Erbena
ulice Bratří Synků

Pokud následují jména obecná, píšeme malé počáteční písmeno.

ulice 5. května
ulice Pražského povstání
ulice Královská cesta
ulice Politických vězňů

Názvy ulic začínající předložkou

Od roku 1993 platí jednotné pravidlo pro psaní těchto názvů, které říká, že pokud název ulice začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i v následujícím slovu (bez ohledu na to, jestli je následující slovo obecné nebo vlastní jméno).

ulice Ke Skalce
ulice Nad Řekou
ulice U Plovárny
ulice U Kina Svět
ulice Za Hradbami
ulice U Horského pramene
ulice Na Staré vinici

Pokud název obsahuje ještě další slova, řídíme se opět všeobecnými pravidly o psaní velkých písmen. Pokud se jedná o vlastní názvy, píšeme velké písmeno (například U Kina Svět), pokud se jedná o jméno obecné, napíšeme písmeno malé (U Dlouhé stěny).

Názvy začínající na číslovky

Pokud jméno ulice začíná číslovkou, která je napsána slovy, píšeme stejně jako u ostatních slov velké počáteční písmeno.

ulice Sedmnáctého listopadu
ulice Sedmi trpaslíků

Pokud je číslovka psána číslicemi, tak v následujícím slovu už nepíšeme velké písmeno.

ulice 28. října
ulice 17. listopadu


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: