Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Vyjmenovaná slova po B

Vydáno dne 18.01.2015 od Jana Skřivánková

Naučit se nazpaměť řadu vyjmenovaných slov není vždy lehkou záležitostí, mnohdy za to může i fakt, že nevíme, co přesně si pod některými slovy představit. U nás jsou proto vyjmenovaná slova pro lepší zapamatování doplněna ilustracemi. Navíc u méně obvyklých slov najdete také vysvětlení jejich významu. A u všech si navíc můžete přečíst obsáhlý seznam příbuzných slov.

Být

existovat, někde se nacházet

být malý

být starý

Byli na venkově.

Děti byly na hřišti.

Příbuzná slova

bývat, bývalý, nebývalý, nebývale, starobylý, bytí,
živobytí, blahobyt, bytost, bytostný, bytostně, aby, abych, abys, abychom, abyste,
kdyby, kdybych, kdybys, kdybychom, kdybyste, by, bych, bys, bychom, byste, ubýt, ubývat,
úbytek, odbýt,
odbyt, neodbytný, ledabylý, ledabyle, nabýt,
nabytý, přibýt, pozbýt, zbýt, zbytek, zbylý, zbytečný, nezbytný, vybýt, dobýt,
dobývat, dobyvatel, nedobytný, dobyvačný, pobýt, pobývat,
pobyt, přebývat, zabývat se

Bydlit

Bydleli na venkově.

Kůň bydlí ve stáji.

Příbuzná slova

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit,
obydlený, zabydlit,
zabydlený, vybydlený

Obyvatel

Obyvatel je člověk, který žije na nějakém určitém místě. Například obyvatel Kolína bydlí v Kolíně.

obyvatelé města

obyvatel domku

Příbuzná slova

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací,
obyvatelný

Byt

malý být

dům s několika byty

Příbuzná slova

ubytovat, ubytování, ubytovna, ubytovací, bytový,
obytný, bytelný, bytná, bytný

Příbytek

Příbytek je místo, kde někdo přebývá, žije. Je to něco jako obydlí.

příbytek pro ptáky

přibytek v lese


Nábytek

nábytek

zahradní nábytek

Příbuzná slova

nábytkový, nábytkář

Dobytek

Dobytek je jiné označení pro hospodářská zvířata, především pro skot (krávy a býci), vepře, ovce a kozy.

dobytek na pastvě

dobytek

Příbuzná slova

dobytčí, dobytče, dobytkářství

Obyčej

zvyk, ustálený způsob chování

Tento tanec patří mezi řecké lidové obyčeje.

Jedním z vánočních obyčejů je pečení cukroví.

Příbuzná slova

obyčejný, obyčejně, neobyčejný,
neobyčejně

Bystrý

Bystrý člověk má dobrý postřeh, rychle chápe nové věci. Zároveň ale rychle reaguje na to, co se děje, rychle si všimne nových věcí, postřehne je. Bystrý může být také dravec, který postřehne svou kořist z velké výšky a rychle ji chytne. Bystrá řeka zase teče rychle a svižně.

bystrý chlapec

bystrá řeka (rychle tekoucí)

Příbuzná slova

bystře, bystrost, bystřit, zbystřit, bystrozraký,
bystřina, Bystrouška,
Bystřice

Bylina

rostlina, která má často léčivé účinky

Petržel patří mezi byliny používané při vaření.

Ráda vaří se sušenými bylinami.

Příbuzná slova

bylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, bylinkářka, býložravec,
býložravý, černobýl,
zlatobýl

Kobyla

Kobyla je samice od koně, podobně je například fena samice od psa.

kobyla s hříbaty

Kobyly se pásly na louce.

Příbuzná slova

kobylí, kobylka, Kobylisy

Býk

býk na louce

statný býk

Příbuzná slova

býček, býčí, býkovec

Přibyslav

město ležící nedaleko Havlíčkova Brodu a Jihlavy

kostel v Přibyslavi

Příbuzná slova

přibyslavský

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: