Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky u vyjmenovaných slov po B

Vydáno dne 21.11.2014 od Jana Skřivánková

Podívejme se společně na největší chytáky a záludnosti ve vyjmenovaných slovech po B. Díky našemu přehledu se už nenecháte při jejich psaní nachytat.

Při učení vyjmenovaných slov narážíme na slova, která můžeme psát s tvrdým Y i s měkkým I. Taková slova se liší nejen svým pravopisem, ale také významem. Proto je důležité umět je rozlišovat. Je přeci rozdíl, jestli napíši, že jsem

nabyla telefon

nebo

nabila telefon

V prvním případě jsem ho totiž získala, dříve jsem ho neměla a teď už ano. V druhém případě jsem do telefonu doplnila energii, aby mohl dál fungovat. Ovšem telefon nemusí být vůbec můj, mohla jsem jen udělat laskavost třeba dědečkovi nebo kamarádce.

Doplnění nesprávného i/y do některých slov může opravdu výrazně změnit význam větry, nebo i celého sdělení. Pojďme se tedy podívat na dvojice slov, ve kterých se nejčastěji chybuje.

Být a bít a slova příbuzná

K velmi častým chybám ve vyjmenovaných slovech patří chybné psaní slov příbuzných k vyjmenovanému slovu být a „nevyjmenovanému slovu“ bít. U mnoha slov si přitom můžeme pomoci jednoduchou pomůckou:

Pokud dané slovo vyjadřuje nějaký násilný čin, někdo do něčeho nebo někoho mlátí, tluče, je slovo příbuzné k bít s měkkým I. Pokud ale sloveso vyjadřuje, že se někdo nebo něco někde vyskytuje nebo někdo něco získal, ztratil, něco se někde objevilo nebo naopak zmizelo, jedná se o příbuzné slovo k být s tvrdým Y.

Tato poučka psaní i/y ve vyjmenovaných slovech možná až příliš zjednodušuje, ale pro rychlou kontrolu poslouží velmi dobře. Opatrní musíme být ale u spojení dobýt hrad nebo pevnost, kde nás to láká řídit se tím, že při dobývání hradu vojáci často používají sílu. Zde ale platí, že cílem dobývání je něco získat, proto toto spojení souvisí s vyjmenovaným slovem být.

Dobýt a dobít

Slovo dobít má hned tři významy. Použijeme ho, pokud něco někam doplňujeme (například energii do kamery, kredit do mobilního telefonu), nebo v případě, že něco přestane tlouct (srdce dobilo). Znamená ale také, že někdo něco** utloukl, zabil** (například myslivec zraněné zvíře).

Potřebuji si dobít baterie do kamery.
Její srdce dobilo.
Myslivec dobil poraněného zajíce.

Jak už jsme zmínili, slovo dobýt s tvrdým Y vyjadřuje, že někdo něco získal. Dobývat můžeme cizí území, nebo třeba uhlí v dolech.

Rytíři se snaží dobýt zpět město.
Trpaslíci dobývají zlato.

Nabýt a nabít

Pokud někdo doplňuje energii do nějakého přístroje, nebo dává do pušky náboje, použijeme slovo nabít s měkkým I. Pomůckou nám může být právě to, že se dříve prach do pušky opravdu pěchoval silou. U baterie jakoby také tu energii dovnitř tlačíme.

Nabij baterku do foťáku!
Myslivec nabil pušku.

Pokud naopak někdo něco získal, jedná se o příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu být a píšeme v něm Y.

Lehce nabyl, lehce pozbyl ( Lehce získal, lehce ztratil.)
Ve škole nabyl nové vědomosti.

Stejný pravopis platí samozřejmě pro všechna příbuzná slova, nabíjecí baterie píšeme také s měkkým I, podobně nabyté zkušenosti píšeme s tvrdým Y.

Je tam nabito

Pokud je někde nabito, znamená to, že je tam narváno až k prasknutí. A pokud je něčeho tak moc, že už se tam nic jiného nevejde, píšeme vždy slovo nabito s měkkým I.

Měl hlavu nabitou znalostmi.
V autobuse bylo nabito.

Stejné pravidlo platí také při psaní spojení jako má nabitý program, byl to den nabitý zážitky. I v tomto případě je něco naplněno až k prasknutí.

V kině bylo nabito.

Odbýt a odbít

Se slovem dobít se nejčastěji setkáme ve spojení s hodinami. Pokud nám hodiny oznamují údery čas, jedná se o sloveso odbít s měkkým I. Odbít použijeme ale také v případě, že něco odpálíme (například rukou míč).

Hráč může míč odbít pouze rukou.
Hodiny odbily půlnoc.

Odbýt s tvrdým Y znamená, že něco uděláme ledabyle, odflákneme to. Odbýt také můžeme žádost nebo prosbu, a to pokud ji odmítneme.

Odbyla mě, že nemá čas.
Neodbývej domácí úkoly.

Pobýt a pobít

Sloveso pobít ve významu pomlátit, musí být napsáno s I. Jedná se opět o násilnou akci, takže slovo nemůžeme považovat za příbuzné ke slovu být.

Pobil je do jednoho.
Silák hravě pobil celou armádu.

Pokud ale píšeme o tom, že jsme se někde vyskytovali, píšeme pobýt s tvrdým Y.

Babička u nás pobyla dva dny.
Dva roky pobýval v cizině.

Přibýt a přibýt

Pokud něco někam přitlučeme, nejedná se o příbuzné slovo k vyjmenovaném slovu být a ve slově přibít píšeme měkké I.

Přibil obrázek na zeď, ale brzy mu znovu spadl.
Je potřeba přibít plech na střechu.

Pokud ale někdo někam přijde nebo přicestuje, jedná se o příbuzné slovo k vyjmenovanému být a píšeme přibýt s tvrdým Y.

Do třídy nám přibyl nový spolužáky.
Přibylo jí mnoho starostí.

Zbýt a zbít

Pokud někde něco zůstane, píšeme slovo zbýt s tvrdým Y.

Na stole zbyly dva knedlíky.
Zbylo mu jen pár přátel.

Pokud ale někoho zmlátíme, jedná se o slovo zbít s měkkým I.

Zbili ho do bezvědomí.
Proč jsi ho chtěl zbít?

Býlí a bílý

Se záludnostmi se u vyjmenovaných slov po B nesetkáváme jen u sloves být a bít. Dalším chytákem je býlí a bílý.

Slovo býlí je příbuzné k vyjmenovanému slovu bylina, proto ho píšeme s tvrdým Y. Použijeme ho, pokud mluvíme o rostlinách, plevelu. A protože jsou býložravci zvířata, která se živí pouze rostlinami (tedy býlím), píšeme i toto slovo s tvrdým Y.

Na louce kvetlo býlí.
Koza patří mezi býložravce.

Pokud ale mluvíme o bílé barvě, musíme napsat už měkké I.

Koupila si bílý svetr.
Všechny zdi jsou bílé.

Ten bílý králík je ale roztomilý.

Bidlo X bydlo

Bidlo s měkkým I je dlouhá tyč, na kterou můžeme pověsit například peřiny. Často ji používá také převozník. S měkkým I píšeme také bidélko (i bidýlko), na kterém rádi sedí ptáci. I když bidlo nesouvisí se slovesem bít, můžete si i u něj pomoci tím, že bidlo souvisí s násilím. Tyč můžeme vzít do ruky a do něčeho s ní uhodit.

Převozník má v ruce bidlo.
Papoušek se naparoval na bidélku.

Pokud ale říkáme, že někdo dobré bydlo (že se má dobře), nebo že ho pálí dobré bydlo (neváží si toho, že se má v životě dobře), píšeme ve slově bydlo tvrdé Y.

Proč tě pálí dobré bydlo?
Mají dobré bydlo.

Znáte nějaké chytáky ve vyjmenovaných slovech po B, o kterých jsme se tu nezmínili? Dělá Vám problémy psaní nějakého konkrétního slova? Napište nám do komentářů pod článkem, rádi je do seznamu přidáme a jejich pravopis vysvětlíme.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: www.pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: