Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména

Vydáno dne 01.10.2008 od Jana Skřivánková

V tomto úvodním článku seriálu o podstatných jménech si povíme základní informace – co jsou to podstatná jména a co všechno u nich můžeme určit.

Podstatná jména patří k velmi často používaným slovním druhům. Pojďme si o nich tedy říci několik základních informací.

Co jsou to podstatná jména?

Podstatná jména jsou názvy:

  • osob (myslivec, houbař, děti, Zuzanka),
  • zvířat (medvěd, liška, sova, Alík),
  • věcí (strom, lavička, pařez, zahrada),
  • vlastností (rychlost, krása, stáří),
  • dějů (létání, šplhání, procházka).

Patří sem jak názvy obecné (holčička, kočka, babička), tak názvy vlastní (Jitka, Mikeš, Iva).

pes, Alík holčička, Zuzanka

Podstatná jména poznáme také podle toho, že si na ně můžeme ukázat: TEN, TA, TO, případně TI, TY a TA. Například: ten medvěd, ta medvědice,to medvídě, ti medvědi, ty medvědice a ta medvíďata.

Zároveň patří mezi ohebné slovní druhy, to znamená, že mohou měnit svůj tvar, jinými slovy dají se skloňovat. Podle koncovek pak můžeme poznat, o jaký pád či rod se jedná.

ženami
růži
staveních
hrady

Každé podstatné jméno má svůj

  • pád (1. – 7.)
  • číslo (jednotné, množné)
  • rod (mužský, ženský, střední)
  • vzor (odvíjí se od rodu).

O podstatných jménech by se daly napsat stovky řádků. V tomto článku jsme se seznámili jen s několika základními informacemi. Další informace o podstatných jménech si můžete přečíst v části Podstatná jména, případně můžete kliknout na zelené odkazy přímo tady v článku.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: