Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Číslo

Vydáno dne 08.03.2012 od Jana Skřivánková

Dnešní článek se bude věnovat jedné z kategorií podstatných jmen: číslu.

Číslo je mluvnická kategorie, kterou odlišujeme u jmen (podstatná jména, přídavná jména, zájmena) a sloves. Od čísla se odvíjí především tvar slova, u podmětu má vliv na tvar přísudku (sloveso přebírá číslo od podstatného jména: pes štěkal X psi štěkali). Slovo v jednotlivých číslech má ale především jiný význam, je přeci rozdíl mezi tím, zda máme koláč nebo koláče, stokorunu nebo stokoruny atd.

Důležité je si zapamatovat, že čeština má dvě čísla - jednotné a množné. Číslo určujeme podle toho, v jakém množství se daná věc/osoba/vlastnost nachází.

Jednotné číslo

Jednotné číslo označuje jednu osobu, zvíře, věc apod. Poznáme ho podle toho, že si před slovo můžeme v duchu přidat slovo jeden/jedna/jedno. Například:

Maminka vařila oběd. - (jedna) Maminka vařila (jeden) oběd.
Tatínek šel do lesa. - (jeden) tatínek šel do (jednoho) lesa.
hnědý pes - (jeden) hnědý pes
Tennepřijde. - Ten (jeden) už nepřijde.jednotné číslo - obrázek
kniha
- (jedna) kniha
přes les - přes (jeden) les
modrá látka - (jedna) modrá látka
letadlo - (jedno) letadlo
starý- (jeden) starý

 

Množné číslo

Označuje osoby, zvířata a věci, kterých je větší počet než 1. Pokud je něčeho větší množství, jedná se o množné číslo. Například:

Maminky vařily obědy.množné číslo - obrázek
Tatínkové šli do lesa.
Hnědí psi
Ti
nepřijdou.
knihy
přes lesy
modré
látky
letadla

staří

Pár rozšiřujících informací navíc

Také hromadná a pomnožná podstatná jména řadíme k jednotnému či množnému číslu, v češtině rozhodně nemáme pomnožné či hromadné číslo, jedná se pouze o druh podstatného jména, ne čísla. Rozdíl je v tom, že hromadná podstatná jména jsou pouze čísla jednotného, ač označují kolektiv stejných prvků (loďstvo, listí). Pomnožná podstatná jména jsou zase jen čísla množného, ač označují jeden předmět (hodiny, narozeniny). U těchto podstatných jmen je pro určování čísla rozhodující tvar.

Pokud určíme u nějakého slova číslo, tak ve stejném čísle je většina jeho rozvíjejících členů (viz modrý svetr X modré svetry, ta žlutá sukně je krásná X ty žluté sukně jsou krásné). Toto pravidlo platí u všech větných členů, mezi kterými panuje shoda (podmět s přísudkem, přívlastek shodný s rozvíjeným podstatným jménem).

Dříve měla čeština ještě tzv. dvojné číslo (duál), které označovalo věci, které se běžně vyskytovaly v páru/dvojici. Toto číslo už sice dávno zaniklo, jeho pozůstatky ale v češtině najdeme dodnes (například u skloňování číslovek dvě a obě).

Na závěr

Pro správné určení čísla je důležité si zapamatovat, že jednotné číslo označuje jednu věc/zvíře/osobu/vlastnost, zatímco množné číslo označuje více než jednu věc/osobu/zvíře/vlastnost.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: