Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak skloňovat podstatné jméno plaz

Vydáno dne 02.03.2012 od Jana Skřivánková

U některých slov často váháme nad tím, podle jakého vzoru je má vlastně skloňovat. Podstatné jméno plaz patří ke stálicím, na které se naši čtenáři v dotazech často ptají. Jak to tedy s plazem je, si povíme v dnešním článku.

Podstatné jméno plaz dělá mnohým uživatelům češtiny problém v tom, že ho nedokáží přiřadit ke správnému vzoru. Mnohdy dělá problém také to, zda je toto slovo životného, či neživotného rodu. Na oba problémy se podíváme v našem článku. Na úvod si ale ještě povíme, že plaz je mužského rodu (ten plaz), abychom měli kategorie úplné.

Životnost

Začneme nejdříve životností. Podstatné jméno plaz má pro 1. pád jednotného čísla tvar plaz a pro 4. pád tohoto čísla tvar plaza. Tvary se neshodují, proto se jedná o životný rod. Podobně je tomu i u slova savec, pták či obojživelní, u kterých mnohdy nad životností vůbec neváháme. I tato podstatná jména patří k životnému rodu.

plazK neživotnému rodu nás často svádí podoba slova plaz a hmyz. Slovo hmyz však patří mezi tzv. hromadná podstatná jména, která označují soubor/skupinu stejných jedinců nebo věcí (například zvířat). Tato podstatná jména mají pouze tvary jednotného čísla. Naproti tomu plaz žádnou skupinu neoznačuje, toto slovo v jednotném čísle označuje jedno zvíře a v množném čísle více než jedno zvíře. Jedná se totiž o označení živočichů s určitou charakteristikou (například savci jsou ti, kteří se jako mláďata živí sáním mateřského mléka). K neživotnému rodu tedy není žádný důvod.

Vzor

Už víme, že podstatné jméno plaz je mužského životného rodu. Zbývá nám tedy už jen určit jeho vzor. Slovo plaz je zakončeno na souhlásku, rozhodovat se tedy budeme mezi vzory pán a muž. Rozhodující je tedy tvar 2. pádu jednotného čísla: (bez) plaza. Skloňujeme ho tedy podle vzoru pán. Tvar (bez) plaze je chybný.

Pokud Vám dělá problém určit správně tvar 2. pádu, mohla by Vám pomoci následující pomůcka:

plaz - pán, oboje začíná na P
Obě slova začínají shodně na písmeno P.

Celé skloňování tohoto slova vypadá následovně:

 
pádjednotné číslomnožné číslo
1. (kdo)plazplazi/plazové
2. (bez)plazaplazů
3. (k)plazovi/plazuplazům
4. (vidím)plazaplazy
5. (volám)plazeplazi/plazové
6. (o)plazovi/plazuplazech
7. (s)plazemplazy
  • V 1. pádu množného čísla se tvar plazové téměř nepoužívá, častější je plazi.
  • V 2. pádu jednotného čísla je správně tvar plaza, tvary (bez) plaze či plazu jsou nespisovné.
  • V 7. pádu množného čísla nikdy nepíšeme plazi s měkkým I, správně je (s) plazy podle pány.

Závěrečné shrnutí

V dnešním článku jste se dozvěděli, že slovo plaz je mužského životného rodu a že ho skloňujeme podle vzoru pán.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: