Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména - skloňování ženského rodu

Vydáno dne 19.02.2012 od Jana Skřivánková

Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména rodu ženského. V článku najdete kompletní skloňování vzorů a několika příkladových slov.

U každého vzoru najdete jeho vyskloňování + skloňování jednoho příkladového slova. Tučným textem jsou označeny koncovky.

ženaŽena

K tomuto vzoru přiřazujeme podstatná jména, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -a. Důležité je také vědět, že se jedná o vzor tvrdý.

 
pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)ženaženyperlaperly
2. (bez koho, čeho)ženyženperlyperel
3. (ke komu, čemu)ženěženámperleperlám
4. (koho, co)ženuženyperluperly
5. (oslovujeme, voláme)ženoženyperloperly
6. (o kom, čem)ženěženáchperleperlách
7. (s kým, čím)ženouženamiperlouperlami

Podle tohoto vzoru skloňujeme například slova: ryba, skála, moucha, dívka, žirafa, strana, stěna.

rybaOtevřete si učebnici na straně 25.
Mořské ryby obsahují hodně jódu.
Byl jsme na výletě v Prachovských skalách.
Princ Jaromír myslel na dívku se zlatými vlasy.

růžeRůže

Podle tohoto vzoru skloňujeme podstatná jména, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -e. Tentokrát se ale jedná o vzor měkký.

pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)růžerůžechůzechůze
2. (bez koho, čeho)růžerůžíchůzechůzí
3. (ke komu, čemu)růžirůžímchůzichůzím
4. (koho, co)růžirůžechůzichůze
5. (oslovujeme, voláme)růžerůžechůzechůze
6. (o kom, čem)růžirůžíchchůzichůzích
7. (s kým, čím)růžírůžemichůzíchůzemi

Podle tohoto vzoru skloňujeme například slova: koule, ulice, silnice, Země, žákyně, naděje.

Vzor růže má dva podvzory: ulice a žákyně. Některá slova proto mohou mít v 2. pádu množného čísla odlišný tvar (bez ulic X bez růží a bez žákyň i žákyní X bez růží). Více informací o těchto podvzorech najdete v samostatných článcích podvzor ulice a podvzor žákyně.

koulovat seBydlím v Podskalské ulici.
Pamatuj, že naděje umírá poslední.
Než přejdeš silnici pořádně se rozhlédni.
Děti po sobě házely sněhovými koulemi.

píseňPíseň

Podle tohoto vzoru se skloňují podstatná jména, která mají v 2. pádu jednotného čísla koncovku -e nebo -ě.

pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)píseňpísněkázeňkázně
2. (bez koho, čeho)písněpísníkázněkázní
3. (ke komu, čemu)písnipísnímkáznikázním
4. (koho, co)píseňpísněkázeňkázně
5. (oslovujeme, voláme)písnipísněkáznikázně
6. (o kom, čem)písnipísníchkáznikázních
7. (s kým, čím)písnípísněmikázníkázněmi

Podle tohoto vzoru skloňujeme například slova: konev, koupel, pánev, tramvaj, reportáž, jabloň.

tramvajKoupila jsem novou pěnu do koupele.
Do školy jezdím tramvají č. 5.
Dědečkova zahrada je plná jabloní.
Nejdříve osmažte cibulku na pánvi.

kostKost

Abychom mohli podstatné jméno skloňovat podle tohoto vzoru, musí mít v 2. pádu jednotného čísla koncovku -i.

pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)kostkostidrzostdrzosti
2. (bez koho, čeho)kostikostídrzostidrzostí
3. (ke komu, čemu)kostikostemdrzostidrzostem
4. (koho, co)kostkostidrzostdrzosti
5. (oslovujeme, voláme)kostikostidrzostidrzosti
6. (o kom, čem)kostikostechdrzostidrzostech
7. (s kým, čím)kostíkostmidrzostídrzostmi

Podle tohoto vzoru skloňujeme například slova: radost, pověst, čelist, část, bolest, závist, vlast.

radostKaždý národ má své pověsti, které vysvětlují jeho původ.
Petr měl z narozeninové oslavy velikou radost.
Kniha je rozdělena na tři části.
Zuzka měla na starost prodej lístků na ples.

Pár tipů na závěr

  • Všimněte si, že všechny vzory mají v 7. pádu čísla možného koncovku -mi. Je dobré si zapamatovat, že toto pravidlo platí pouze pro ženský rod a neplést ho i do rodu mužského (např. slovo drahokamy - v tom píšeme vždy -y.)
  • Abyste si správné skloňování vštěpili dobře do hlavy, zkuste si třeba vzít náhodný text, vybrat z něj několik podstatných jmen ženského rodu a všechna je vyskloňovat - nejprve podle vzorů, poté další už bez předlohy.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: