Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Skloňování slov paní, pokojská, průvodčí, hajný apod.

Vydáno dne 30.06.2014 od Jana Skřivánková

Na internetu se často objevují dotazy, jak správně skloňovat podstatná jména jako paní, pokojská, průvodčí nebo hajný. Podle jakého vzoru máme tato slova skloňovat, si vysvětlíme v tomto článku.

Když se podíváme na některá podstatná jména, hned je nám podle jejich zakončení jasné, že se jejich skloňování nebude řídit běžnými vzory. Tato podstatná jména vypadají spíše jako přídavná jména a podle vzorů pro přídavná jména se také skloňují. Většinou se jedná o podstatná jména, která původně byla přídavnými jmény, ale postupně se stala jmény podstatnými. Některá z nich dokonce do obou slovních druhů patří (například obžalovaný muž X obžalovaný, popravčí četa X popravčí máchl sekerou). Pojďme se podívat, jak přesně se ta nejpoužívanější z nich skloňují.

Pokud hledáte konkrétní slovo, můžete pro jeho vyhledání použít zkratku CTRL+F, nebo ho vyhledat ručně. Slova jsou v článku řazena podle abecedy, u každého z nich najdete vzor, podle kterého se podstatné jméno skloňuje, a několik příkladových vět. Slova nejsou rozřazena podle vzorů záměrně, cílem bylo přinést co nejjednodušší a nejrychlejší pomoc při skloňování konkrétního slova.

Bytná

Podstatné jméno bytná skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod.

Jiří měl v Praze tuze zlou bytnou.
O naší bytné si nemyslím nic dobrého.
Na bytnou si nemohl stěžovat, byla velmi laskává a hodná.

Dovolená

Podstatné jméno dovolená skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod.

Kam pojedete na dovolenou?
Maminka vždy snila o dovolené v Austrálii.
Před dovolenou se nezapomeňte nechat pojistit.

Deštné v Orlických horách

Název této obce skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod. Tvary jednotného čísla se nepoužívají, protože se jedná o název jedné obce.

Jedeme na výlet do Deštného.
Bydlí v Deštném v Orlických horách.
Kostel se nachází jen kousek od Deštného.

Hajná

Také slovo hajná patří mezi podstatná jména, která se skloňují podle vzoru mladá pro ženský rod.

Hajná uměla vařit výbornou bramborovou polévku.
Děti se bázlivě dívala na paní hajnou.
hajné se ve vsi vyprávělo, že umí čarovat.

Hajný

Podstatné jméno hajný skloňujeme podle vzoru mladý pro mužský životný rod. 

Dej si pozor na hajného.
Četli jsme si pohádku O hajném Robátku a jelenu Větrníkovi.
Hajný pronásledoval pytláka.

Hostinská

Podstatné jméno hostinská se skloňuje podle vzoru mladá por ženský rod.

Ženy si vždy rády popovídaly s hostinskou.
Hostinská z hospody U Lípy byla proslulá svou výtečnou kuchyní.
Bez hostinské by se hospoda neobešla.

Hostinský

Podstatné jméno hostinský skloňujeme podle vzoru mladý pro mužský životný rod.

Někteří hostinští byli proslulí svou nepoctivostí.
Chtěli mluvit přímo s hostinským.
Hostinského bylo málokdy vidět bez piva v ruce.

Hovězí

Podstatné jméno hovězí skloňujeme podle vzoru jarní pro střední rod. Ve spojení hovězí maso ale už slovo hovězí není podstatným jménem, ale přídavným. Skloňuje se však stejně. 

Vezmu si půl kila hovězího.
V neděli máme vždy k obědu hovězí s rajskou omáčkou.
K večeři budou bramborové knedlíky s hovězím.

Jízdné

Podstatné jméno jízdné skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod.

Cestující je povinen zaplatit bez vyznání jízdné.
Děti do 10 let cestují za snížené jízdné
Při služební cestě dochází k úhradě jízdného ze strany zaměstnavatele.

Jiří

Jméno Jiří běžně skloňujeme podle vzoru jarní pro mužský rod.

Neviděl jsi tu někde Jiřího?
Učili jsme se o Jiřím Wolkerovi.
Doneste to Jiřímu.

Pokud se ale nachází jméno Jiří ve spojení se slovem svatý, užívá se často ve všech pádech pouze tvar Jiří a v 7. pádu ještě tvar (s) Jiřím.

Navštívili jsme kostel svatého Jiří.
Četla jsi legendu o svatém Jiří?
Na malbě je zobrazen svatý Jiří v boji s drakem.

Kočí

Podstatné jméno kočí skloňujeme podle vzoru jarní pro mužský rod. Zajímavostí je, že v 1. a 4. pádu množného čísla existují vedle tvaru kočí, také tvar kočové. Ten se v dnešní době ale příliš už nepoužívá. Slovo kočí je životné, přestože se tvary 1. a 4. pádu v množném čísle neliší. Liší se totiž v čísle jednotném (1. pád kočí, 4. pád – kočího).

Kočí práskali bičem.
Cestující křičeli na kočího, ať zpomalí.
S takovým kočím bych se bál sednout do kočáru.

Kojná

Podstatné jméno kojná se skloňuje podle vzoru mladá pro ženský rod.

Urozené ženy zaměstnávali často kojné.
Kněžna sama vybrala kojnou pro svého syna.
Anna si přivydělávala jako kojná.

Krejčí

Podstatné jméno krejčí se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod. 

I jeho otec pracoval jako pánský krejčí.
Musím zajít ke krejčímu pro nový oblek.
Mám nový oblek od krejčího.

Kuřecí

Podstatné jméno kuřecí se skloňuje podle vzoru jarní pro střední rod. Ve spojení kuřecí maso ale už slovo kuřecí není podstatným jménem, ale přídavným. V obou případech se však slovo skloňuje stejně. 

Objednali jsme si kuřecí s hranolky.
kuřecího nejraději dělám řízky.
Chceš kuřecí, nebo rybu?

Lysá nad Labem

Název tohoto města skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod. Protože se jedná o název jedné obce, používají se pouze tvary jednotného čísla.

Jedeme do Lysé nad Labem na výstavu.
Pojedeme tam přes Lysou.
Babička bydlí kousek od Lysé nad Labem.

Mluvčí

Podstatné jméno mluvčí může označovat jak ženu, tak muže. Může být tedy rodu ženského i mužského životného. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (nový mluvčí se musel nejdříve zaučit X nová mluvčí se musela nejdříve zaučit).

Podstatné jméno mluvčí v mužském životném rodu (tedy ten mluvčí) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod. 

Obraťte se na našeho mluvčího.
S novináři komunikovali pouze jeho mluvčí.
CD obsahuje nahrávky rodilého mluvčího.

Podstatné jméno mluvčí v ženském rodu (tedy ta mluvčí) se skloňuje podle vzoru jarní pro ženský rod. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má méně tvarů než jeho mužský protějšek. 

Obraťte se na naší mluvčí.
S novináři komunikovaly pouze jeho mluvčí.
CD obsahuje nahrávky rodilé mluvčí.

Obžalovaná

Slovo obžalovaná dnes používáme jako přídavné i podstatné jméno, můžeme říct, že obžalovaná žena povstala, ale také že obžalovaná povstala. Nás v tomto článku zajímá právě ten druhý případ. Slovo obžalovaná skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod.

Obžalované byl přidělen právní zástupce.
Obžalovaná, povstaňte.
obžalované toho zatím mnoho nevíme.

Obžalovaný

Podstatné jméno obžalovaný skloňujeme podle vzoru mladý pro mužský životný rod. Slovo obžalovaný může být také přídavným jménem, to skloňujeme také podle tohoto vzoru (obžalovaný vypovídal X obžalovaný muž vypovídal). 

Obžalovaný, povstaňte.
Všichni obžalovaní byli shledáni vinnými.
obžalovaném mluvlo mnoho svědků jako o agresivním a vypočítavém muži.

Paní

Podstatné jméno paní skloňujeme podle vzoru jarní pro ženský rod, podle kterého běžně skloňujeme přídavná jména. Jediný rozdíl je u 2. pádu množného čísla, ve kterém je tvar (bez) paní, ne (bez) paních. 

Dědeček mi vyprávěl pověst o bílé paní.
V obchodě byly ochotné paní prodavačky.
Učil jsem se hrát na housle u dvou paní učitelek.

Pokojská

Podstatné jméno pokojská skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod.

Náš hotel přijme novou pokojskou.
Kněžna měla k dispozici dvě pokojské.
Neobešla se bez své pokojské Anny.

Ponocný

Podstatné jméno ponocný se skloňuje podle vzoru mladý pro mužský životný rod.

Ponocný odtroubil půlnoc.
Práci ponocného vykonával už jeho dědeček.
Janek nebyl příliš zodpovědným ponocným, často usínal a zapomínal tak hlásit, kolik je hodin.

Popravčí

Podstatné jméno popravčí skloňujeme podle vzoru jarní pro mužský rod. 

Král dal znamení popravčímu.
Popravčí vykonal rozsudek.
popravčími se lidé nikdy příliš nebavili, báli se jich a štítili.

Průvodčí

Podstatné jméno průvodčí může jednak představovat kontrolorku jízdenek a být tedy ženského rodu, jednak může označovat kontrolora jízdenek a být mužského životného rodu. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (milí průvodčí kontrolovali jízdenky X milé průvodčí kontrolovaly jízdenky).

Průvodčí mužského životného rodu (tedy ten průvodčí) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod.

Petr dělá průvodčího v mezinárodních vlacích.
Vlak nikdy neodjíždí bez průvodčího.
Ukázali jsme jízdenku průvodčímu a ten nám ji označil.

Průvodčí ženského rodu (tedy ta průvodčí) se skloňuje také podle vzoru jarní, ale pro ženský rod. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má podstatně méně tvarů než jeho mužský protějšek.

Patra dělá průvodčí v mezinárodních vlacích.
Vlak nikdy neodjíždí bez průvodčí.
Ukázali jsme jízdenku průvodčí a ta nám ji označila.

Předplatné

Podstatné jméno vstupné skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod.

Koupili si nové předplatné do divadla.
předplatným vám neuteče žádné číslo našeho časopisu.
Objednávka předplatného byla úspěšně dokončena, vyberte prosím způsob platby.

Příbuzná

Podstatné jméno příbuzná skloňujeme podle vzoru mladá pro ženský rod.

Je to naše vzdálená příbuzná.
Libuše je vzdálenou příbuznou mého manžela.

Příbuzný

Podstatné jméno příbuzný skloňujeme podle vzoru mladý pro mužský životný rod. 

Jsou to přeci naši příbuzní, nemůžeme je odvrhnout.
příbuznými je někdy těžké vycházet.
David bydlí v Praze u příbuzných, ušetří za nájem.

Stočné

Podstatné jméno stočné skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod. Slovo stočné se většinou používá pouze v jednotném čísle a označuje poplatek za používání stoky.

Na začátku roku došlo ke zdražení vodného a stočného.
Nezapomněl jsi zaplatit stočné?

Strážný

Podstatné jméno strážný skloňujeme podle vzoru mladý pro mužský životný rod. 

U brány stáli dva strážní.
Zloděj při útěku napadla strážného.
Výpověď strážného byla klíčová.

Strojvedoucí

Podstatné jméno strojvedoucí může být jednak ženského rodu, jednak může mužského životného rodu. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (neomylný strojvedoucí X neomylná strojvedoucí).

Strojvedoucí mužského životného rodu (tedy ten strojvedoucí) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod.

Strýc chtěl vždy být strojvedoucím.
Strojvedoucí mají zodpovědnou práci.

Strojvedoucí ženského rodu (tedy ta strojvedoucí) skloňujeme také podle vzoru jarní pro ženský rod. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má méně tvarů než jeho mužský protějšek.

Teta chtěla vždy být strojvedoucí.
Strojvedoucí mají zodpovědnou práci.

Telecí

Podstatné jméno telecí skloňujeme podle vzoru jarní pro střední rod. 

U řezníka jsem koupila kilo telecího.
Lukáš nemá rád telecí.
K večeři bude telecí na paprice a houskový knedlík.

Účetní

Podstatné jméno účetní může představovat jednak ženu a být ženského rodu, jednak muže a být mužského životného rodu. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (náš účetní byl velmi zodpovědný X naše účetní byla velmi zodpovědná).

Podstatné jméno účetní v mužském životném rodě (ta účetní) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod.

Potřebuji se poradit s naším účetním.
V naší firmě hledají nového účetního.
Libor pracuje jako mzdový účetní.

Podstatné jméno účetní ženského rodu (tedy ta účetní) se skloňuje také podle vzoru jarní, ale pro ženský rod. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má podstatně méně tvarů než v mužském.

Potřebuji se poradit s naší účetní.
V naší firmě hledají novou účetní.
Lenka pracuje jako mzdová účetní.

Vedoucí

Podstatné jméno vedoucí může označovat jak ženu, tak muže, Může být tedy rodu ženského i mužského životného. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (naše vedoucí neměla dobrou náladu X náš vedoucí neměl dobrou náladu).

Vedoucí mužského životného rodu (tedy ten vedoucí) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod. 

Stav se u vedoucího.
S naším vedoucím se nedá diskutovat.
V minulé práci jsem neměl příliš dobrého vedoucího.

Podstatné jméno vedoucí v ženském rodu (tedy ta vedoucí) se skloňuje také podle vzoru jarní, ale pro ženský rod. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má podstatně méně tvarů než jeho mužský protějšek.

Stav se u vedoucí.
S naší vedoucí se nedá diskutovat.
V minulé práci jsem neměl příliš dobrou vedoucí.

Vepřové

Podstatné jméno vepřové skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod. Ve spojení vepřové maso ale už slovo vepřové není podstatným jménem, ale přídavným. Skloňuje se však stejně. 

Tatínkovým oblíbeným jídle je vepřové na houbách.
Dám si pečené vepřové a houskové knedlíky.
Kup kilo vepřového.

Vodné

Podstatné jméno vodné skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod. Slovo se nikdy nepoužívá v množném čísle a označuje poplatek za spotřebu vody z veřejného vodovodu. 

Letos už došlo dvakrát ke zdražení vodného a stočného.
Platba vodného musí být uskutečněna do 15. dne měsíce.
Uhradil jsi už fakturu za vodné a stočné?

Vstupné

Podstatné jméno vstupné skloňujeme podle vzoru mladé pro střední rod. Většinou se toto slovo používá jen v jednotném čísle.

Za vstupné jsme zaplatili přes pět set korun.
V ceně vstupného je zahrnut také výklad průvodce a mapka areálu.
Skupiny s více než deseti členy získají slevu 10% na vstupném.

Vybíjená

Podstatné jméno vybíjená se skloňuje podle vzoru mladá pro ženský rod. Běžně se používají jen tvary jednotného čísla.

Ve škole jsme hráli vybíjenou.
Naše škola se zúčastní turnaje ve vybíjené.
Jaká jsou pravidla vybíjené?

Výpravčí

Podstatné jméno výpravčí může jednak představovat železniční zaměstnankyni a být tedy ženského rodu, jednak může označovat železničního zaměstnance a být mužského životného rodu. Rod ovlivňuje nejen skloňování slova, ale také například koncovku v přísudku nebo přídavném jménu (viděli jsme výpravčí, jak mávla X viděli jsme výpravčího, jak mávl).

Výpravčí mužského životného rodu (tedy ten výpravčí) se skloňuje podle vzoru jarní pro mužský rod.

Dnes se koná školení pro výpravčí.
Děti mávaly výpravčímu na stanici.
Dědeček se zapovídal s výpravčím. Poznal v něm svého kamaráda z dětství.

Výpravčí v ženském rodu (tedy ta výpravčí) se skloňuje také podle vzoru jarní, ale pro rod ženský. V jednotném čísle tedy toto podstatné jméno má podstatně méně tvarů než jeho mužský protějšek.

Dnes se koná školení pro výpravčí.
Děti mávaly na výpravčí na stanici.
Dědeček se zapovídal s výpravčí. Poznal v ní svou kamarádku z dětství.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

obrázky dovolená, Jiří, mluvčí, vstupné, jízdné pochází z www.clker.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: