Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Gramatické jevy v dopisu z prázdnin

Vydáno dne 23.10.2008 od Jana Skřivánková

Vyzkoušejte si svou znalost české gramatiky. Tentokrát se jedná o doplňování do dopisu z prázdnin.

M _ l _   dědečku,
poslám Ti pozdrav _   _ izerských _ or. Máme krásné počas _ , tak chodíme na celode _ í v _ lety.V neděl _   trochu pršelo, tak jsme raději z _ stal _   doma, hrál _   karty a _ onopoly.Z _ tra se chystáme v _ jít na _ oru _ mrk, prý je _   ní krásný v _ hled po okol _ .Chystáme se také ke zřícenině jednoho hradu. Podle v _ právění b _   tam údajně měl _   b _ t v noc _   sl _ šet podivné zvuky.Každé ráno chodíme také na houb _ .M _   se sice moc vstávat nechce, ale mam _ nka m _ v _ hrožuje, že m _   jinak pol _ je studenou vodou.Nejvíc si procházky po lese užívá _ zor.Moc se na Tebe a bab _ čku těším.
Váš  _ áďa

/p>

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: