Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Gramatické jevy v příslovích

Vydáno dne 09.09.2008 od Jana Skřivánková

S příslovími se setkáváme v životě poměrně často. Víme ale, jak je správně napsat? V tomto testu si to můžete vyzkoušet a objevit třeba i nějaká nová přísloví, která ještě neznáte.

Jednou sám v _ dět je lepší než stokrát sl _ šet.
Nezasel, ab _   mu kroup _   nepob _   l _ .
Koho chleba jíš, toho p _ seň _ p _ vej.
Jak se do lesa volá, tak se _   lesa oz _ vá.
Rozum _   tomu jako koza petržel _ .
Slézají se jako šváb _   na p _ vo.
Jez do polos _ ta, p _ j do polop _ ta.
Místo ab _ s b _ l ženu, sundej čepic _ , v _ praš j _   a dej znovu na hlavu.
Tvůj jaz _ k je jako kůň: když ho neudržíš, _ hodí tě.
Ciz _   chyb _   máme na očích, svoje za zády.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: