Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Testy na více jevů

Test: Co umím ze základní školy 2

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.


Test: Co umím z 1. stupně 1

Tento test je určen pro rychlé zopakování učiva probíraného na 1. stupni základní školy. Využít ho můžete ve všech případech, kdy potřebujete rychle a snadno zjistit, co si z 1. stupně ještě pamatujete a co už ne.


Test: Co umím ze základní školy 1

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.


Opakujeme o prázdninách (2. třída)

Opakovací test určený pro žáčky, kteří mají za sebou 2. třídu. Na různých typech cvičení si mohou vyzkoušet své znalosti souhlásek a samohlásek, opaků…


Obecný test: Letopisy Narnie

Test, který prověří Vaše obecné znalosti z českého jazyka. Tentokrát je založen na krátkém věnování z knihy Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.


Vánočně (na)laděný test

Zkuste si, jestli umíte odhalit pravopisné chyby v napsaném textu


Gramatické jevy: Staré báje a pověsti

V textu ze Starých bájí a pověstí od Aloise Jiráska doplňte správně vynechané gramatické jevy.


Gramatické jevy: Seriál Simpsonovi

Otázky tohoto testu se nějakým způsobem vztahují k oblíbenému seriálu Simpsonovi, vyzkoušet si v nich můžete své znalosti českého pravopisu.


Obecný test: Několik informací o slonech

V tomto textu věnovaném slonům si můžete vyzkoušet převážně své znalosti ze skladby.


Gramatické jevy: Robinson Crusoe

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost různých gramatických jevů ve větách z knihy Robinson Crusoe od J. V. Plevy.


Test: Gramatické jevy 2

Test na procvičení různých gramatických jevů češtiny.


O hodném rybáři

Tentokrát si můžete vyzkoušet na kratičké pohádce o hodném rybáři, jak dobře se orientujete v češtině. Test obsahuje rozmanité úkoly týkající se větných členů, slovních druhů i psaní i/y.


Test: Gramatické jevy 1

V tomto testu si můžete procvičit různé gramatické jevy.


Gramatické jevy: Vodník Janek

Vyzkoušejte si v tomto testu své znalosti české gramatiky. Připravte se na přijímací zkoušky z českého jazyka s testem, ve kterém jsou všechny odpovědi vysvětleny.


Obecný test 2

Opět si můžete vyzkoušet, jak jste na tom se znalostí vybráných gramatických jevů. Odpovědi vybírejte opravdu pečlivě, možnosti jsou si hodně podobné.