Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Testy na více jevů

tyto testy se zaměřují na celkové procvičení vašich znalostí. Obsahují různorodé otázky týkající se českého jazyka. Mohou sloužit jako celkové procvičování znalostí nebo i jako příprava na různé přijímací zkoušky.

Test: Co umím ze základní školy 2

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.


Test: Co umím z 1. stupně 1

Tento test je určen pro rychlé zopakování učiva probíraného na 1. stupni základní školy. Využít ho můžete ve všech případech, kdy potřebujete rychle a snadno zjistit, co si z 1. stupně ještě pamatujete a co už ne.


Test: Co umím ze základní školy 1

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.


Opakujeme o prázdninách (2. třída)

Opakovací test určený pro žáčky, kteří mají za sebou 2. třídu. Na různých typech cvičení si mohou vyzkoušet své znalosti souhlásek a samohlásek, opaků…


Obecný test: Letopisy Narnie

Test, který prověří Vaše obecné znalosti z českého jazyka. Tentokrát je založen na krátkém věnování z knihy Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.


Vánočně (na)laděný test

Zkuste si, jestli umíte odhalit pravopisné chyby v napsaném textu


Gramatické jevy: Staré báje a pověsti

V textu ze Starých bájí a pověstí od Aloise Jiráska doplňte správně vynechané gramatické jevy.


Gramatické jevy: Seriál Simpsonovi

Otázky tohoto testu se nějakým způsobem vztahují k oblíbenému seriálu Simpsonovi, vyzkoušet si v nich můžete své znalosti českého pravopisu.


Obecný test: Několik informací o slonech

V tomto textu věnovaném slonům si můžete vyzkoušet převážně své znalosti ze skladby.


Gramatické jevy: Robinson Crusoe

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost různých gramatických jevů ve větách z knihy Robinson Crusoe od J. V. Plevy.


Test: Gramatické jevy 2

Test na procvičení různých gramatických jevů češtiny.


O hodném rybáři

Tentokrát si můžete vyzkoušet na kratičké pohádce o hodném rybáři, jak dobře se orientujete v češtině. Test obsahuje rozmanité úkoly týkající se větných členů, slovních druhů i psaní i/y.


Test: Gramatické jevy 1

V tomto testu si můžete procvičit různé gramatické jevy.


Gramatické jevy: Vodník Janek

Vyzkoušejte si v tomto testu své znalosti české gramatiky. Připravte se na přijímací zkoušky z českého jazyka s testem, ve kterém jsou všechny odpovědi vysvětleny.


Obecný test 2

Opět si můžete vyzkoušet, jak jste na tom se znalostí vybráných gramatických jevů. Odpovědi vybírejte opravdu pečlivě, možnosti jsou si hodně podobné.