Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Gramatické jevy: Vodník Janek

Vydáno dne 06.03.2009 od Jana Skřivánková

Vyzkoušejte si v tomto testu své znalosti české gramatiky. Připravte se na přijímací zkoušky z českého jazyka s testem, ve kterém jsou všechny odpovědi vysvětleny.

Pozorně si přečtěte následující příběh a pak odpovězte na otázky pod textem. Své odpovědi si poznamenejte a zkontrolujte se správnými odpověďmi, které se Vám objeví po stisknutí tlačítka Vyhodnotit.

Vodník Janek

Nedaleko rybníka, kdesi uprostřed rákosí, žil kdysi dávno jeden vodník. Jeho rodina měla v těchto místech už dlouholetou tradici a vyprávělo se, že ačkoliv by vodník měl lidem co nejvíce škodit, tihle vodníci lidem spíše pomáhali. A jestliže někdy někomu uškodili, bylo to proto, že nejednal čestně, byl lakomý, zlý nebo nespravedlivý. Pracovitým a čestným lidem pomáhali s úrodou, poctivým mlynářům naháněli vodu na mlýn a děti hlídali před utopením. Nebylo tedy divu, že je lidé měli rádi, vážili si jich a občas je i nějaký ten hospodář či řemeslník pozval na pivo nebo domácí buchty.

Ale stejně jako odejde blahobyt a nastane hlad, odešlo přátelství mezi vodníky a lidmi. Bylo to takhle: Když už byl klan třeboňských vodníků usazen v kraji tři sta let, narodil se vodníku Čepkovi synáček. Byl to kluk jako buk, oči šibalské už od narození a čtverácký úsměv jakbysmet. Dali mu jméno Janek a křtiny byly tenkrát velká sláva.

Otázky a úkoly

1. Proč píšeme ve slově rákosí měkké I?
2. Určete, k jakému slovnímu druhu patří slovo dlouholetou.
3. Je v textu nějaké pomnožné podstatné jméno? Pokud ano, napište ho a určete, podle jakého vzoru se skloňuje.
4. U slova lidem určete pád.
5. Proč píšeme v přídavném jménu poctivým tvrdé Y?
6. U slova vodníky určete pád, číslo, rod a vzor, podle kterého se skloňuje.
7. Od stejného podstatného jména utvořte 6. pád čísla množného.
8. U slovesa vážili určete slovesnou třídu a vzor.

<a href=„#“ class=„btn btn-primary btn-lg js-show-next-hidden-test“>Vyhodno­tit</a>

  1. Podstatné jméno rákosí je středního rodu a skloňuje se podle vzoru stavení. V druhém pádu tedy musíme psát měkké I (uprostřed rákosí jako uprostřed stavení).
  2. Přídavné jméno – přídavná jména nám odpovídají na otázku jaký, který nebo čí? V tomto případě nám slovo dlouholetou blíže určuje slovo tradice, říká nám, jaká tradice to je.
  3. Křtiny – skloňují se podle vzoru ženy (křtiny bez křtin jako ženy bez žen).
  4. Lidem – 3 pád – komu/čemu pomáhali? Jedná se o pádovou otázku 3. pádu.
  5. Přídavné jméno poctivý se skloňuje podle vzoru mladý, ve třetím pádu čísla množného píšeme tvrdé Y (poctivým jako mladým lidem).
  6. 7. pád (mezi kým a lidmi ? otázka pro sedmý pád), množné číslo, rod mužský životný (ti vodníci, liší se první a čtvrtý pád, proto životný), vzor pán (vodník bez vodníka jako pán bez pána).
  7. Vodnících – tvar vodníkách není správně. Všechna víceslabičná podstatná jména mužského životného rodu, která končí v 1. p. j. č. na písmeno K mají v 6. pádu čísla množného správnou koncovku -ích.
  8. 4. třída, vzor prosí – 4. třídu určíme podle koncovky -í ve tvaru 3. osoby čísla jednotného v přítomném čase (on si váží), vzor prosí se určí podle tvaru minulého času (vážil jako prosil, vzor trpí a sází musíme vyloučit, protože jejich tvar je sázel a trpěl).

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: