Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

O hodném rybáři

Vydáno dne 09.05.2009 od Jana Skřivánková

Tentokrát si můžete vyzkoušet na kratičké pohádce o hodném rybáři, jak dobře se orientujete v češtině. Test obsahuje rozmanité úkoly týkající se větných členů, slovních druhů i psaní i/y.

Nejdříve si přečtěte celý text pohádky. Pod ním najdete několik otázek a úkolů. Odpovědi na ně si zaznamenejte na papír nebo kamkoliv jinam. Až budete mít všechny úkoly splněné, klikněte na tlačítko vyhodnotit. Zobrazí se Vám správné odpovědi i jejich vysvětlení.

O hodném rybáři

Za sedmero horami a sedmero řekami žil jeden chudý rybář. Ten rybář neměl kromě polorozpadlé chatrče a děravých sítí zhola nic. Přesto si celičký den prozpěvoval a komu mohl, tomu s radostí pomohl. Není tedy divu, že byl mezi ostatními vesničany velmi oblíbený. A nejen mezi nimi. Také zvířátka k němu s radostí zavítala, protože pro ně měl vždy vlídné slovo, pohlazení nebo pár drobečků od večeře.

Jednou ráno sebral rybář své sítě a vydal se s loďkou na vodu. Slunce už pálilo vysoko na obloze, ale rybář neměl v saku stále žádný úlovek. Už už to chtěl vzdát a zkusit štěstí až večer, když v tom v síti zahlédne něco zvláštního. Vytáhne ji tedy rychle z vody a co v ní nespatří. Zlatou rybku! A jak to už tak v pohádkách bývá, ta rybka uměla mluvit lidskou řečí a ihned nabídla rybáři za svůj život splnění tří přání.

Rybář se na rybku vesele podíval a pak řekl: „Milá rybko, je to od tebe hezké, ale já mám v podstatě vše, co k životu potřebuji. A co nemám, na to si vydělám. Kdepak na mne s nějakými čáry, já mám raději poctivou práci.“ A s těmito slovy hodil rybku do vody. Rybka se jeho chování tuze podivila, však znáte ty pohádky, kdy si snaží rybářova žena dobrotivou rybku zotročit, a rozhodla se, že rybáře za jeho dobrotu a nezištnost nějak odmění.

A tak se stalo, že druhý den ráno šla kolem rybářovy chatrče krásná selka. Rybář se do ní hned na první pohled zamiloval, ona zase do něj a do roka byla veselka. Dětí měli spolu jako smetí a čím více jich bylo, tím lépe se dařilo rybáři při chytání ryb. A zlatá rybka všechno dění v chalupě spokojeně pozorovala z vody a říkala si, že poctivý a hodný člověk si takové štěstí rozhodně zaslouží.

Otázky a úkoly k textu

1. Určete slovní druh u slova nic.
2. Určete, jakým větným členem je spojení od večeře.
3. U slovesa pálilo určete, do jaké slovesné třídy patří.
4. U podstatného jména přání určete všechny jeho kategorie.
5. Šlo by zájmeno mne v této větě napsat ještě v jiném tvaru? V jakém?
6. U slova ty určete, k jakému slovnímu druhu patří.
7. Proč píšeme ve slově rybářovy na konci tvrdé Y? Kdy bychom napsali I měkké?
8. Co znamená slovo veselka?

<a href=„#“ class=„btn btn-primary btn-lg js-show-next-hidden-test“>Vyhodno­tit</a>

  1. Jde o záporné zájmeno.
  2. Přívlastek neshodný – spojení rozvíjí slovo drobky, nějakým způsobem je blíže určuje; odpovídá na otázku: jaké drobky? Drobky od večeře. Jedná se tedy jasně o neshodný přívlastek.
  3. Sloveso patří do 4. třídy, podle zakončení na -í ve třetí osobě čísla jednotného v přítomném čase (ono pálí).
  4. 2. pád (nabízí mu splnění koho/čeho?), číslo množné (z kontextu vím, že se jedná o tři přání), střední rod (to přání), vzor stavení (podle zakončení -í)
  5. Ano, pro 4. pád jsou spisovné dva tvary – mne a , tvar mně by byl nesprávný (pomoci si můžeme tvary zájmene ty – mě jako tě).
  6. Ukazovací zájmeno; ukazujeme na určité pohádky, ve kterých to tak je. Slovo ty může být také osobním zájmenem (například ty jsi nemehlo), ale v této větě tomu tak není.
  7. Jedná se o přivlastňovací přídavné jméno, přivlastňujeme chatrč, ta je rodu ženského, proto píšeme tvrdé Y. Měkké I bychom napsali v případě, že bychom přivlastňovali rybáři něco mužského životného rodu (například rybářovi psi) nebo kdyby se jednalo o 3. pád jednotného čísla podstatného jména rybář, např. rybářovi se nechtělo dnes do práce.
  8. Jedná se o lidový název pro svatbu.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku: clker.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: