Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Gramatické jevy: Robinson Crusoe

Vydáno dne 18.06.2009 od Jana Skřivánková

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost různých gramatických jevů ve větách z knihy Robinson Crusoe od J. V. Plevy.

Robinson prořezával jejich větve nožem. Po chvíli mu však na ukazováčku a palci naběhl _   puchýře.

Pod přímými paprsky _ lunce Robinsona brzo rozbolela hlava.

Když se prodloužil _   odpolední stíny, vypravil se do zátoky pro banány.

Na anglickém venkově, když o prázdninách pob _ val u strýce na venkovském statku, viděl, jak se dřevěné uhlí pálí v milířích.

V těchto místech končil pruh země zarostl _   keři.

Během jednoho týdne se proměnil ostrov v kvetoucí zahradu. Na keřích, na stromech i v trávě objevil _   se květy nevídané krásy.

Kozy běhaly za Robinsonem a zv _ kly si na něj tak, že je klidně vodil k potůčku na pastvu.

Jednou, když se vracel z lovu po mořském břehu, hledal želv _   vejce, ale žádná nenašel.

Jeho ochočená koza však překvapila Robinsona daleko více než on j _ .

Skutečný život v pralese však nebyl zde dole, ten kypěl v korunách a nad korunam _   stromů.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Věty jsou citovány z knihy J. V . Plevy Robinson Crusoe.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: