Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Obecný test: Několik informací o slonech

Vydáno dne 09.02.2010 od Jana Skřivánková

V tomto textu věnovaném slonům si můžete vyzkoušet převážně své znalosti ze skladby.

Pozorně si přečtěte následující text, poté zodpovězte otázky a své odpovědi si zaznamenejte do počítače nebo na kus papíru. Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit se Vám zobrazí správné odpovědi. S nimi poté porovnejte Vámi napsané odpovědi a ohodnoťte, na kolik procent se Vám test podařilo splnit. Pokud budete chtít, podělte se o svůj výsledek se mnou i s ostatními návštěvníky našeho webu. V případě jakéhokoli otázky k textu či ke správnému řešení se nezdráhejte napsat do komentářů.

Několik informací o slonech

slon2(1) Slon je největší žijící suchozemský savec, při narození váží okolo 100 kg. Kromě toho je považován za druhého živočicha dožívajícího se nejvyššího věku, sloni se dožívají v průměru 60 až 70 let. Vyššího věku se dožívají už jen lidé. Pokud bychom chtěli lidi a slony porovnat i v jiných vlastnostech, nesmíme zapomenout na to, že u slonů rozhodně neplatí, že by, stejně jako my, jednu třetinu svého života prospali. Průměrně stráví slon spánkem pouze 4 hodiny denně (některé zdroje uvádějí dokonce i méně). Tento fakt souvisí s tím, že tento býložravec spořádá za jeden den až dvě stě kilogramů listí, trávy, větviček, kůry stromů a jiných částí rostlin. Hledání potravy mu tedy zabere velkou část dne, a tak mu na spánek už mnoho času prostě nezbývá. Mezi další sloní rekordy patří také jejich váha a výška a třeba i velikost uší. Veliké uši slon rozhodně potřebuje, protože se jimi chladí v horkých dnech, používá je v podstatě jako dva obří vějíře.

Sloni jsou zvířata, která mají velmi vyvinuté sociální chování a silné rodinné svazky. (2) Samice a mláďata žijí v rodinných tlupách pod vedením dospělé samice, která je spřízněna se všemi členy tlupy. Jejich vzájemné vztahy jsou tak silné, že své mrtvé "pohřbívají" pod hromadou větví a listí. Také pro ně truchlí a několik hodin zůstávají na stráži u mrtvého.

Pro slony je také typická jejich dobrá paměť. Tato paměť je pro ně užitečná především při hledání zdrojů vody, ke kterým se vracejí i po velmi dlouhé době. Neodmyslitelnou součástí slona je jistě chobot. (3) Ten slouží k dýchání, čichání, pití, podávání potravy z větví, které rostou vysoko nad zemí, a sprchování (4) proudem vody.

Sloni byli a jsou lidmi využíváni k různým účelům. Váleční sloni byli například používáni armádami na indickém subkontinentu, dokonce s nimi kartáginský válečník Hannibal při svém tažení na Řím překročil Alpy. Také v češtině nachází slon široké uplatnění, používáme ho především jako přirovnání pro společensky (či jinak) neobratného člověka, o kterém říkáme, že se chová jako slon v porcelánu. O lidech s výbornou pamětí zase někdy říkáme, že mají paměť právě jako slonové.

slonOtázky k textu

1. Ve větě (1) najděte přísudek, vypište ho a určete, o jaký druh přísudku se jedná.

2. Proč není mezi slovy největší žijící suchozemský napsána čárka?

3. Tvar lidi převeďte do jednotného čísla.

4. Najděte v textu hromadné podstatné jméno.

5. V textu se setkáváme s tvarem uši jako množným číslem podstatného jména ucho. Toto podstatné jméno může mít však ještě jeden tvar množného čísla. Tento tvar napište a poté vysvětlete, jaký je mezi těmito tvary rozdíl. Poté oba tvary použijte v příkladové větě.

6. U věty označené číslem (2) určete druh souvětí, pokud obsahuje vedlejší větu, určete její druh.

7. Ve větě číslo (3) odůvodněte pravopis čárky před spojkou a.

8. U zájmena ten určete jeho druh a napište, které slovo v textu zastupuje.

9. Jakým větným členem je v označeném spojení slov (4) slovo vody?

10. U podstatného jména vějíře určete všechny kategorie (včetně vzoru pro skloňování).

Vyhodnotit


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: