Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Gramatické jevy: Staré báje a pověsti

Vydáno dne 12.03.2011 od Jana Skřivánková

V textu ze Starých bájí a pověstí od Aloise Jiráska doplňte správně vynechané gramatické jevy.

Upozornění: Tento test patří vzhledem k původnímu znění textu k složitějším testům na našich stránkách, můžete se v něm setkat s méně obvyklými výrazy či spojeními slov. Zároveň byl ponechán původní pravopis, který se může od dnes platných pravidel někdy lišit. Neplatí to však pro doplňované jevy, zde se s žádnými chytáky ze staré češtiny nesetkáte.


„Když pak odešel k otcům, želel ho všechen lid. Popel jeho i zbraň uložil _   do hrobu vedle mohyly Čehov _ . Nad ně nade všechny, tenkrát i pak, vynikaly _ rokovy dcery jako štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlechtilou i spanilostí tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, tak že byl _   na podiv všem. Z nich Kazi znala všeliké b _ lí a koření i jeho moc. Jím hojila různé neduhy; než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je jménem mocných bohů a duchů. Svým mocným slovem a kouzlem žehnání přinutkala často i Sudičky k své vůli a vracela život tam _   kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory _ seku poblíž řeky _ že, a jenž po ní slul Kazin Hrad. Druhá byla Teta, která dle jména svého vystavěla Tetín, hrad velice pevný na vrchu příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné oběti činit. Sama pak často vstupovala na horu Pohled nad Tetínem na západ _ lunce a tu k mračné modle postavené na skále pod starými duby se modlila a často tu ob _ ť zažehovala za dne i v teskný soumrak.“


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Alois Jirásek: Staré báje a pověsti

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: