Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Co umím ze základní školy 1

Vydáno dne 07.04.2015 od Jana Skřivánková

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.

Tento článek nemá žádný text…

Přečtěte si pozorně výchozí věty a poté odpovězte na otázky pod nimi. Všechny otázky se vždy nějakým způsobem vztahují k zadanému souvětí. Po doplnění odpovědí, klikněte na tlačítko Vyhodnotit a objeví se Vám ke každé otázce správná odpověď i s vysvětlením. To si můžete zobrazit, pokud najedete myší na zelené / červené kolečko vedle Vámi zadané odpovědi.

1. Trpaslíci překvapeně pozorovali dívku, která ležela na jejich postýlkách, a přemýšleli, kdo to asi je.

Kolik vět obsahuje toto souvětí? Napište jejich počet číslicí.
 

U slova postýlkách určete jeho pád.
 

K jakému slovnímu druhu patří slovo překvapeně?
 

Vypište přísudek z druhé věty tohoto souvětí.
 

Vytvořte od slova dívka 7. pád množného čísla a tento tvar napište.
 

2. Olaf je mluvící sněhulák, který sní o tom, jak se bude v létě opalovat na pláži a popíjet koktejly.

U slova v létě určete, o jaký větný člen se jedná.
 

Určete životnost u slova sněhulák. Zapište ji zkratkou, kdy životnost označíte písmenem Ž a neživotnost písmenem N.
 

Kolik předložek obsahuje toto souvětí?

Od slovesa je vytvořte infinitiv.
 

Napište slovo nadřazené k výrazům jaro, léto, podzim, zima (může se jednat i o víceslovné spojení).
 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: