Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Opakujeme o prázdninách (2. třída)

Vydáno dne 09.08.2013 od Jana Skřivánková

Opakovací test určený pro žáčky, kteří mají za sebou 2. třídu. Na různých typech cvičení si mohou vyzkoušet své znalosti souhlásek a samohlásek, opaků…

Každou část testu nejdříve vyhodnoťte a až poté pokračujte na další.

Z nabídky vyber ke každému slovu jeho opak.

světlo
rychlý
smutný
nahoře
mladý
  1. Které z těchto slov je dvouslabičné (má dvě slabiky)?

  2. Spočítej písmena ve slově SILNICE. Kolik jich je?

  3. Kolik tvrdých souhlásek má slovo PARKOVIŠTĚ? Spočítej je. 

Doplň na vynechaná místa i, í / y, ý.
modrá tř _ kolka, dvě koloběžk _ , dopravn _   předpisy, na lod _ , nové vlak _ , ohledupln _   ř _ dič, v tramvaj _ , přechod _   pro chodce, nafukovací člun _


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: