Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Testy na více jevů

Test: Latinské názvy v češtině 1

Někdy se bohužel musíme do školy naučit kromě českých pojmenování pro různé jevy také názvy mezinárodní. V tomto testu si můžete vyzkoušet, jak jste na tom s jejich znalostí.


Podzim

V tomto testu si můžete vyzkoušet svou znalost větných členů, slovních druhů apod. Může sloužit i jako příprava na přijímací zkoušky.


Obecný test 1

Vyzkoušejte si, jak jste na tom se znalostí vybraných gramatických jevů.


Gramatické jevy v dopisu z prázdnin

Vyzkoušejte si svou znalost české gramatiky. Tentokrát se jedná o doplňování do dopisu z prázdnin.


Gramatické jevy v citátech

Podle mnoha lidí se dá v citátech najít nespočet moudrých rad do života. Nám dnes ale citáty poslouží k úplně jinému účelu – zopakujeme si na nich českou mluvnici.


Gramatické jevy v příslovích

S příslovími se setkáváme v životě poměrně často. Víme ale, jak je správně napsat? V tomto testu si to můžete vyzkoušet a objevit třeba i nějaká nová přísloví, která ještě neznáte.