Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Testy na více jevů

Opakujeme o prázdninách (2. třída)

Opakovací test určený pro žáčky, kteří mají za sebou 2. třídu. Na různých typech cvičení si mohou vyzkoušet své znalosti souhlásek a samohlásek, opaků…


Gramatické jevy: Seriál Simpsonovi

Otázky tohoto testu se nějakým způsobem vztahují k oblíbenému seriálu Simpsonovi, vyzkoušet si v nich můžete své znalosti českého pravopisu.