Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak poznat, jestli se jedná o předponu vy-/vý- 2

Vydáno dne 23.02.2009 od Jana Skřivánková

Článek věnovaný těžším slovům, u kterých občas tápeme, zda obsahují nebo neobsahují předpony vy-, vý-.

V minulém článku jsme si řekli, jak poznat, jestli skupina vy/vi je součástí slovního základu, nebo jestli se jedná o předponu vy-/vý-. V tomto článku si tento postup ukážeme ještě na slovech, která dělají mnohým studentům potíže, a na slovech, u kterých je určování komplikovanější.

Nejedná se o předponu

Vítěz, vítězství

Pokud si skupinu vi/vy odtrhneme od slova a nahradíme ji jinými předponami, vzniknou nám slova, která nedávají smysl - např. zátěz, přetěz, nátěz apod. Nejedná se tedy o předponu vy- a píšeme ve slově měkké I. Pozor! Nenechte se zmást slovem řetěz. Žádní předpona ře- neexistuje.

Víkend

Úplně stejný případ jako slovo vítězství. Pokud si zkusíme nahradit počáteční vi nějakou jinou příponou, vzniknou nám slova jako zákend, úkend, pokend, která nám jasně určují, že se opět nejedná o předponu vy-.

Viklat

Opět zaměníme skupinu vi za jinou předponu a opět nám vznikají slova, která neexistují (nedávají smysl) - např. zaklat, uklat, poklat apod. O předponu vy- se tedy v tomto případě rozhodně nejedná. To samé platí o slovesu zviklat. I tady píšeme měkké i, protože skupina vi není předponou ale součástí základu slova.

Vikýř

po nahrazení skupiny vi nám nevzniknou smysluplná slova, takže se znovu nejedná o předponu vy- (např. ukýř, nakýř, přikut atd.)

Vikář (církevní hodnostář)

Stejný případ jako slovo vikýř. I zde se nejedná o předponu, stačí si zkusit odebrat skupinu vi a nahradit ji nějakou předponou. Opět nám nevzniknou slova, která mají nějaký význam, proto můžeme s jistotou říct, že se nejedná o předponu vy-.

 

Jedná se o předponu

U některých slov se může na první pohled zdát, že předponu vy-/vý- neobsahují. Pokud si například u slova významný odtrhneme skupinu vý, vznikne nám slovo znamný. To nic neznamená a mohli bychom si tedy říct, že se prostě o předponu nejedná. Když se ale zamyslíme nad významem slova významný, zjistíme, že vzniklo odvozením ze slova význam. A pokud má něco nějaký význam, tak to pro někoho něco znamená. Pokud si tyto vztahy uvědomíme, zjistíme, že toto slovo obsahuje předponu vý-, ačkoli to tak na první pohled nevypadalo. Je proto dobré se krátce zamyslet nad významem každého slova, než s určitostí rozhodneme, že se nejedná o předponu vy-, vý-.

Výkaz (např. třídní)

Je dobré si uvědomit, že pokud někomu něco vykazuje, tak můžeme také říct, že mu to ukazujeme. A hned je další možná předpona na světě. Jestliže si můžeme počáteční vy odtrhnou a nahradit ho jinou předponou, jedná se určitě o předponu a my musíme napsat tvrdé y.

Vypadat (např. dobře)

Vypadá, zapadá, připadá, napadá... I když každé slovo má trochu jiný význam, jsou utvořena od stejného základu. Z toho jasně poznáme, že se opět jedná o předponu a musíme napsat tvrdé y.

Závěr

Někdy je těžké předponu vy-, vý- rozeznat. Aby se nám to podařilo, je dobré si svůj odhad podložit tím, že se zkusíme zamyslet nad významem daného slova a pokusit se oddělit a nahradit skupinu vi/vy nejen od samotného slova ale i od slova příbuzného (např. vyznamenání a vyznamenat).

Příbuzné slovo Vám mohou být při rozhodování opravdu užitečná. Pokud totiž některá příbuzná slova mají v základu místo I písmeno Ě, můžeme říct, že se o předponu vy-, vý- nejedná.

Příklady:

Vítr - je větrno
Víra - věřit v něco

Toto pravidlo ale nejde použít obráceně. Nelze říci, že pokud není v žádném příbuzném slovu Ě, nejedná se o předponu vy-, vý-. Např. slovo víno - žádné příbuzné slovo Ě neobsahuje, přesto je skupina ví součástí slovního základu.

Pozor si dejte také na vyjmenovaná slova po v. Ta sice předponu vy-, vý- neobsahují, ale i tak je píšeme s tvrdým Y (právě pro to, že jsou vyjmenovaná).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: