Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Online texty na internetu

Vydáno dne 16.04.2011 od Jana Skřivánková

Občas se stane, že si chceme nebo potřebujeme půjčit v knihovně nějakou knihu, ale ta bohužel není k dispozici nebo ji v příslušné knihovně vůbec nemají. Tento článek obsahuje několik odkazů na weby, které by Vám mohly v podobné situaci pomoci. Aktualizováno.

Wikizdroje

Jedná se o projekt, který spadá pod nadaci Wikimedia. Hlavním úkolem těchto stránek je uchovávání volně dostupných textů a dokumentů. Jedná se v podstatě o jakousi online knihovnu, ve které naleznete velké množství textů. Přečíst si zde můžete prózu, poezii i drama, dále různé projevy, řeči a veřejná prohlášení, texty zákonů, církevní písně i třeba hymny. Jak vidíte už podle výčtu, dá se tato stránka využít nejen ke studiu češtiny, ale například i při referátu na dějepis nebo zeměpis.

Na stránkách můžete hledat texty pomocí vyhledávacího pole v levé straně okna, text se Vám vyhledá podle názvu i podle autora. Můžete vyhledávat také podle kategorií, odkaz na ně naleznete v sekci Pro čtenáře Wikizdrojů v prostřední části okna. Mně osobně se osvědčilo vyhledávat přímo podle jména knihy nebo autora.

Hodnocení

Wikizdroje jsou nejrozsáhlejší sbírkou online textů na českém internetu. Navíc obsahuje většinou celé knihy, takže Vám stránka může mnohdy opravdu ušetřit cestu do knihovny. Jako nevýhodu vidím to, že jsou zde především texty českého původu. Uvítala bych také nějaké přehlednější rozdělení do kategorií podle druhu textu - na beletrii, dokumenty apod.

Odkaz

http://cs.wikisource.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Starší česká literatura

Jedná se o stránky pana Tomáše Havelky, který vyučuje kurzy starší české literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tomu odpovídá také skladba textů, které na této stránce naleznete. Jak již napovídá název, najdeme zde staré české texty, např. drama Mastičkář, Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského, různé hagiografie apod.

Texty jsou rozděleny do čtyř skupin - dramata, hagiografie, lyrika a ostatní. Po rozkliknutí se Vám zobrazí seznam textů v dané kategorii. Po kliknutí na název textu, se Vám text zobrazí v hlavní části stránky.

Hodnocení

Stránky jsou určeny spíše užšímu okruhu čtenářů, ale myslím si, že pro studenty české literatury na vysokých školách a pro zájemce o starší českou literaturu jsou velmi přínosné a v mnohém jim určitě pomohou. Stránka obsahuje hůře přístupné materiály, proto ji hodnotím velmi kladně. Na stránkách sice chybí vyhledávání, ale vzhledem k poměrně malému počtu textů, se dá konkrétní text snadno vyhledat pomocí kláves ctrl+F.

Odkaz

http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/index.html

Česká elektronická knihovna

Myslím, že podtitul plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století plně vypovídá o obsahu těchto stránek. Jedná se o projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR a stránky obsahují digitalizované básnické sbírky z 19. století a počátku 20. století.

Stránky nabízejí velmi podrobné vyhledávání. Můžete si vyhledat nejn konkrétní sbírku či sbírky od zadaného autora, ale můžete knihy filtrovat i podle roku či místa vydání, edice, nakladatelství atd. Všechny tyto parametry pak samozřejmě můžete skloubit do jednoho dotazu. U knihy se Vám, kromě jejího kompletního znění, zobrazí také obrazová příloha, ediční poznámka a ke každému textu můžete připsat vlastní uživatelskou poznámku, případně si přečíst poznámky od ostatních uživatelů. Pro vstup do databáze se ale musíte na stránkách zaregistrovat. Registrace je zdarma.

Hodnocení

Stránky poskytují velmi rozsáhlou databázi celých textů. Nevýhodou je nutnost registrace, ale nepovažuji to za příliš velkou překážku, protože je zcela zdarma a k ničemu Vás nenutí. Mně osobně trošku vadí, že se vše zobrazuje v novém okně, takže po delším pobytu na stránkách, strávíte chvíli zavíráním otevřených oken. Tato funkce ale může být užitečná v momentě, kdy chcete mít po ruce více textů a ty například porovnávat.

Odkaz

http://www.ceska-poezie.cz/cek/

Elektronická knihovna vybraných ukázek děl starší české literatury

Jedná se o stránky spravované Masarykovou univerzitou v Brně, určeny jsou především studentům historie, starší české literatury apod. Stránky nabízejí především ukázky, jak už napovídá název, starších českých textů. Ukázky mají podobu oskenovaných knih, otevřít (či stáhnout) si je můžete ve formátu pdf. Na těchto stránkách naleznete například ukázky z Alexandreidy, Tkadlečka, z díla Jana Blahoslava, Jana Ámose Komenského, Bohuslava Balbína a dalších. Korměš toho se zde setkáme i s méně známými díly, například s díle Jana Hasištejnského z Lobkovic či Oldřicha Prefáta z Vlkanova.

Hodnocení

Opět stránky, které udělají asi především radost studentům vysokých škol, protože jsou zaměřeny čistě na texty starší české literatury. Nicméně budou jistě přínosné i pro studenty základních či středních škol, protože obsahují ukázky i z děl, která se na nich probírají. Kladně hodnotím to, že texty lze otevřít v pdf., takže si je může čtenář stáhnout do svého počítače a přečíst klidně později nebo z místa, ve kterém nemá k dispozici připojení na internet. Stránky sice obsahují většinou ukázkym, ne celá díla, ale ukázky plně slouží k tomu, aby si čtenář udělal o díle dobrou představu.

Odkaz

http://www.phil.muni.cz/clit/ekscl/

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: