Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Literatura 2

Vydáno dne 28.05.2009 od Jana Skřivánková

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet své znalosti z oblasti literatury.

A) Doplňte chybějící části jmen spisovatelů a názvů jejich knih. Chybějící slovo vždy vepište do rámečku, nepiště nikde mezeru!

Eduard  – jedenáctka

Čapek – Válka s

Josef Kajetán  – dudák

Jan  – Malostranské povídky

 – Divá Bára

B) V každé větě je skryto jméno jednoho českého spisovatele. Najděte ho a napište do kolonky za větou. Odpovědi piště s velkým písmenem na začátku.

Jak by asi vypadal erb Enšpíglova rodu?

Bez ručitele vám ty peníze půjčit nemůžeme.

Praha laskavého sedláka naprosto uchvátila.

C) Každý řádek obsahuje zpřeházený název jedné knihy, do prvního řádku ho po vyluštění napište, druhý řádek pak má obsahovat celé jméno autora dané knihy. Jméno pište ve tvaru křestní jméno(mezera) příjmení.

Kursic bouhmert –

Téras pěstivo séčke –

léchry píšy –

teodevra ohákped –


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: