Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Česká literatura 20. století

Vydáno dne 02.08.2009 od Jana Skřivánková

Další literární test, tentokrát je zaměřený na českou literaturu 20. století. Otázky vycházejí ze středoškolské­ho učiva.

 1. Se kterou dvojicí je spojeno Osvobozené divadlo?

 2. V kterém z těchto děl se objevuje postava doktora Galéna?

 3. Vyberte řádek, ve kterém je dvojice autor – název knihy napsána správně.

 4. Mezi autory tzv. legionářské prózy nepatří:

 5. Vyberte básnickou sbírku, jejímž autorem je Jiří Wolker.

 6. Tento básník, prozaik a dramatik se narodil v roce 1929 v Brně. Roku 1979 byl zbaven československého státního občanství. Nyní žije ve Fancii a své knihy píše pouze ve francouzštině. Je autorem románů Žert a Nesnesitelná lehkost bytí.
  O kterém z těchto autorů je řeč?

 7. Který z těchto spisovatelů nenapsal žádnou knihu pro děti či mládež?

 8. Píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa,
  zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá,
  zda zatím neskončil váš nebezpečný věk.
  Jste mrtva? Poproste tedy svůj náhrobek,
  aby se nadlehčil…

  Kdo je autorem těchto veršů?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: