Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Literatura

Co je próza, poezie a drama

V dnešním článku si zjednodušeně vysvětlíme, co je to vlastně próza, poezie a drama.


Kvíz: Agatha Christie

Nevšední test o spisovatelce A. Christie. Test prověří nejen Vaše znalosti, ale také Vám nabídne zajímavé informace o této autorce a její tvorbě.


Test: Starověká literatura

Test zaměřený na starověkou literaturu. Svou obtížností odpovídá středoškolské­mu učivu.


Test: Charles Dickens

Literární test zaměřený na život a dílo Charlese Dickense.


Test: Josef Škvorecký

Test, ve kterém si můžete vyzkoušet své znalosti o českém spisovateli a nakladateli Josefu Škvoreckém.


Test: Ruchovci a Lumírovci

Také se Vám tyto dvě skupiny spisovatelů pletou? Ověřte si své znalosti v našem testu a získejte i nové poznatky díky vysvětlení správných odpovědí.


Test: Druhy rýmu 3

Další test věnovaný rozpoznávání základních druhů rýmu.


Test: Druhy rýmu 2

Další test, ve kterém si můžete procvičit znalost základních druhů rýmu. Kolik správných odpovědí na Vás v tomto testu čeká?


Test: Druhy rýmu 1

Rozeznáte rým sdružený do rýmu obkročného? Zkuste si to v našem testu a uvidíte.


Druhy rýmu

Článek pojednává o základním rozdělením rýmu.


Test: Renesance a humanismus v evropské literatuře

Test z evropské literatury v době renesance a humanismu. Otázky přibližně odpovídají požadovaným znalostem na střední škole a je zaměřen především na znalost autorů nejvýznamnějších děl tohoto období.


Test: Světová literatura 19. století

V tomto testu si můžete vyzkoušet své znalosti světové literatury 19. století.


Test: Česká meziválečná literatura

Test zaměřený na českou meziválečnou literaturu. Připravte se s námi na test z této látky a zjistěte, jak jsou na tom Vaše znalosti.


Test: Literatura 4

V tomto testu se setkáte s díly, ve kterých vystupují různá zvířátka a se spisovateli, kteří takové příběhy píší.


Test: Česká literatura 20. století

Další literární test, tentokrát je zaměřený na českou literaturu 20. století. Otázky vycházejí ze středoškolské­ho učiva.