Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Literatura

Druhy rýmu

Článek pojednává o základním rozdělením rýmu.