Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Literatura

V této sekci naleznete všechny články, které se na našich stránkách nějakým způsobem vztahují k literatuře, v současné době obsahuje především testy z literatury,k kte­ré Vám mohou pomoci v přípravě na přijímací zkoušky.

Druhy rýmu

Článek pojednává o základním rozdělením rýmu.