Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Starověká literatura

Vydáno dne 10.02.2012 od Jana Skřivánková

Test zaměřený na starověkou literaturu. Svou obtížností odpovídá středoškolské­mu učivu.

  1. Ke které literatuře řadíme Knihu mrtvých?

  2. Autorem eposů Ilias a Odyssea je

  3. Které z následujících děl nepatří mezi tragédie?

  4. Kdo je autorem filozofického spisu Hovory k sobě?

  5. Římskou starověkou literaturu tradičně dělíme na tato období:

  6. Autorem souboru básní Proměny je

  7. Aristoteles stanovil pro drama tzv. zásadu

  8. Kterého autora neřadíme do attického období řecké literatury?

  9. Do staroegyptské literatury nepatří

  10. Které literární dílo dělíme na Starý a Nový zákon?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: