Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Charles Dickens

Vydáno dne 07.02.2012 od Jana Skřivánková

Literární test zaměřený na život a dílo Charlese Dickense.

  1. Do kterého literárního směru řadíme většinu Dickensových děl?

  2. Dickens patří mezi

  3. Mezi díla tohoto autora mj. patří

  4. Dickens se také proslavil humoristickým románem

  5. Všeobecně známá je také povídka o lakomém a necitelném boháči, který je na Štědrý den navštíven čtyřmi duchy. Po jejich návštěvě se muž naprosto změní a ze sobeckého člověka se stane tím, který lidem pomáhá. Tato povídka se jmenuje

  6. Za svého života se Charles Dickens teoreticky nemohl setkat s

  7. Dickensovo dílo


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: