Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Váží X vážou

Vydáno dne 11.02.2010 od Jana Skřivánková

Článek zabávající se záměnou tvarů váží a vážou.

Tyto dva tvary 3. osoby množného čísla jsou si velmi podobné, mohlo by se tedy zdát, že se jedná o dvojitý tvar jednoho sloveso stejně jako je tomu například u slovesa krýt (oni kryjí i kryjou). V tomto případě se však jedná o tvary dvou odlišný sloves - vážit a vázat.

vážitSloveso vážit

Sloveso vážit patří do 4. slovesné třídy, časujeme ho podle vzoru prosit. Ve 3. osobě množného čísla přítomného času musí mít tedy tvar váží (podle prosí).

Prodavačky váží ovoce na digitálních vahách.

vázatSloveso vázat

Sloveso vázat naopak patří do 1. slovesné třídy, časujeme ho podle vzoru mazat. Ve 3. osobě množného čísla přítomného času musí být tedy ve tvaru vážou (jako mažou).

Květinářky vážou nádherné kytice.

 

Tato dvě slovesa se běžně příliš nepletou, jejich tvary jsou od sebe navzájem snadno odlišitelné. Například tvary 3. osoby jednotného čísla.

Lenka vážila suroviny na koláč.
Jana na brigádě vázala adventní věnce.

U těchto tvarů je jasně vidět, od kterého slovesa jsou odvozeny. Problémy dělá pouze 3. osoba množného čísla přítomného času, kdy mají někteří lidé tendenci psát obě slovesa ve tvaru váží, protože tvar vážou jim zní nespisovně. Paradoxně by však tvar váží květiny byl nespisovný, přestože zní více "spisovně".

Závěr

V tomto článku jsme se krátce zastavili u dvou sloves, jejichž tvary 3. osoby množného čísla přítomného času jsou někdy zaměňovány. Při psaní si tedy musíme vždy uvědomit, co dané slovo znamená a podle toho zvolit správný tvar. Tvary totiž nelze libovolně zaměňovat, každý patří jinému slovesu.

Poznámka na úplný závěr:

O tom, zda má nějaké sloveso ve 3. osobě množného čísla jeden, nebo dva tvary, rozhoduje především to, do jaké slovesné třídy patří a podle jakého vzoru se časuje.

 

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: