Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovesa

Slovesný čas

V dnešním článku se podíváme na to, jak správně určit slovesný čas.


Pošli mi to, nebo pošly mi to

V dnešním článku se podíváme na to, jaké i/y se píše v rozkazovacím způsobu sloves.


Slovesa

V tomto článku si povíme, co jsou to slovesa a jaké kategorie u nich určujeme.


Co je to infinitiv

V tomto článku si povíme, co je to infinitiv a jaké mluvnické kategorie u něj můžeme určovat.


Slovesné třídy a vzory

Víte, podle čeho časujeme slovesa? Jak určíme slovesnou třídu a vzor? Dnešní článek Vás provede tím nejzákladnějším, co byste měli o slovesných třídách vědět.


Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa)

U každého ohebného slovního druhu můžeme určovat různé kategorie, u sloves vedle například osoby, čísla a času také jejich vid. Ten rozděluje slovesa na dokonavá a nedokonavá. Jaký je mezi nimi rozdíl si můžete přečíst v dnešním článku.


Test: Rod činný a trpný (slovesný rod)

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně určit slovesný rod.


Činný a trpný rod

Jak od sebe poznáme slovesný rod činný a trpný? Čím se tyto slovesné rody liší a co vlastně vyjadřují?


Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Umíte správně napsat tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu?


Váží X vážou

Článek zabávající se záměnou tvarů váží a vážou.


Test: Tvary slovesa být

Vyzkoušejte si v tomto krátkém testu, jestli umíte správně časovat sloveso být. Vyberte, který z nabízených tvarů je spisovný.


Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Správné časování pomocného slovesa být v podmiňovacím způsobu dělá mnoha studentům velké problémy. Podívejme se tedy, jak správně se má časovat.