Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovesa

Test: Rod činný a trpný (slovesný rod)

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně určit slovesný rod.


Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Umíte správně napsat tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu?


Test: Tvary slovesa být

Vyzkoušejte si v tomto krátkém testu, jestli umíte správně časovat sloveso být. Vyberte, který z nabízených tvarů je spisovný.