Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Shoda přísudku s podmětem 6

Vydáno dne 09.07.2010 od Jana Skřivánková

Test, ve kterém si můžete procvičit svoiu znalost pravidel pro shodu přísudku s podmětem.

Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Na obloze jasně svítil _   hvězdy. Naši hráči nastoupil _   k zápasu v nových dresech. Rodiče během loňské dovolené navštívil _   Velkou Británii.Vysoké stromy nám zakrýval _   výhled do okolí. Auta zastavil _   na červenou. Psi zuřivě štěkal _   na kočku, která se vyhřívala na střeše verandy. Všechny makové buchty zmizel _   z tácu během chviličky. Jablka ještě nedozrál _ . Oba náčelníci spolu vykouřil _   dýmku míru. Na okně stál _   květináče s kvetoucími petrklíči. Dálkové autobusy měl _   kvůli dopravní nehodě na dálnici velká zpoždění. Někteří spolužáci strávil _   část prázdnin na táboře. Naší kočce se narodil _   tři koťata. Některá divadla hrál _   během prázdnin na otevřené scéně. Akrobaté se před vystoupením pro televizi obzvláště pečlivě rozcvičoval _ .


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: