Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Shoda přísudku s podmětem 5

Vydáno dne 27.02.2010 od Jana Skřivánková

V tomto testu si můžete ověřit, zda znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem.

Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Vlaštovky oznámil _   svým příletem začátek jara. Naši sportovci získal _   na olympiádě pět medailí. Dědečkově kočce se narodil _   čtyři koťata. Staré boty mě už začínal _   tlačit, musel jsem si proto koupit nové. Filmy, které jsi mi doporučil, byl _   opravdu napínavé. Průvodci poutavě vyprávěl _   o historii zámku a osudech jeho majitelů. Jablka ještě nedozrál _ . Řeky byl _   plné ryb. Ptáci vesele cvrlikal _ . Na zdi visel _   dva obrazy. Pole byl _   pokryta sněhem. Na louce stál _   včelí úly. Stromy se pod náporem větru ohýbal _   až k zemi. Myslivci vyrazil _   na hon i se svými psy. V rohu stál _   velké hliněné vázy.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

V tomto testu si můžete ověřit, zda znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: