Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chybami se člověk učí: Skloubit

Vydáno dne 18.03.2014 od Jana Skřivánková

V dnešním okénku o pravopisných chybách kolem nás se zaměříme na správní psaní předpon s/z.

Víte, proč je červeně zvýrazněná část špatně? U psaní předložek s, z a vz rozhoduje, co dané slovo znamená, co vyjadřuje. Například pohyb shora dolů je vždy vyjádřen předponou s, stejně pohyb vzhůru vyjadřuje naopak předpona vz. Některá slova si naopak musíme pamatovat, původ jejich pravopisu je dnešní řeči natolik vzdálený, že je lepší ho shrnout do poučky Musíme si pamatovat. Je takovým případem i slovo skloubit? Kdepak, pro toto slovo máme krásné zdůvodnění pravopisu. Musíme se ale blíže podívat na to, co vlastně slovo skloubit znamená.

Slovo skloubit znamená, že něco spojíme v organický celek. Tato definice nám toho ale příliš neříká, lepší je nahradit si slovo skloubit synonymem sladit či vzájemně spojit. Když tedy skloubíme práci a rodinu, znamená to, že se nám podařilo propojit tyto dvě povinnosti tak, aby to fungovalo. Sladíme obě do jednoho harmonického celku, který funguje. Podobně můžeme skloubit studium školy se zaměstnáním, péči o rodinu se svými koníčky nebo třeba oblečení s doplňky. V naší větě se jedná o skloubení, tedy propojení v jeden funkční celek, tří sportovišť, která musí všechna fungovat jako jeden celek.

Jistě už tušíte, že slovo skloubit se bude psát s předponou S z toho důvodu, že slovo vyjadřuje směr dohromady. Snažíme se propojit více záležitostí do jednoho celku, spojit je a sladit tak, aby vše správně fungovalo.

Matce se nikdy nepodařilo skloubit zaměstnání s péčí o nás děti. Potřebuji skloubit studium vysoké školy s novým zaměstnáním. Ve článcích se vždy snažím skloubit obsah a formu. Skloubit práci na dvou projektech není jednoduché. Ne vždy se nám daří skloubit své zájmy a povinnosti.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: