Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Psaní předpon s, z a vz 6

Vydáno dne 09.09.2014 od Jana Skřivánková

Další test zaměřený na správné psaní předpon s, z a vz.

Film _ končil a diváci se rozešli domů. Celá rodina se _ hromáždila kolem malého oslavence. Vlasy jí _ bělaly a na tváři se objevily vrásky. David měl milou povahu, s každým se rychle _ kamarádil. Vojáci _ tyčili na dobytém území vlajku. Během procházky jsme pořádně _ mokli. Námořníky, kteří se _ bouřili, nechal kapitán vysadit na opuštěném ostrově. _ vlékla si zablácené oblečení a zamířila do sprchy. Aby získal ruku krásné princezny, musel projít třemi těžkými _ kouškami. _ pochybnil jeho výpověď.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: