Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chybami se člověk učí: Sleva, ale zlevnit

Vydáno dne 05.09.2013 od Jana Skřivánková

Jak je to vlastně se slovy sleva a zlevnit si můžete přečíst v tomto článku ze seriálu Chybami se člověk učí, kde chybovat znamená poučit svou chybou někoho jiného.

U zboží se v mnoha obchodech často můžeme dočíst, že je slevněné, že bylo slevněno. Přesně to se píše i v jednom dětském secondhandu: 

Víte, proč je červeně zvýrazněné slovo špatně? Hlavními aktéry tohoto problému jsou slovesa slevit a zlevnit, přestože jsou si navzájem velmi podobná, nemůžeme je zaměňovat. Důležité je si uvědomit, že každé slovo nejen znamená něco jiného, ale zároveň je spojeno také s odlišnou předložkou.

slevit Sloveso slevit je odvozeno od slova sleva, přejímá i jeho pravopis, tedy na jeho začátku píšeme S. Slevit vlastně znamená, že něco snížíme, můžeme například slevit ze svých nároků na dovolenou, slevit z požadavků na nový telefon atd. V obou případech se jedná o snížení něčeho. V naší ukázce právě třeba ceny zboží.

Pamatujte si, že můžeme slevit někomu něco (například padesát procent), nebo slevit z něčeho (slevím ze svých požadavků nebo z poškozeného zboží), nebo slevit na něčem (slevím na svých požadavcích).

zlevnit Sloveso zlevnit je naopak zástupce slov, která vyjadřují změnu, to znamená, že vyjadřují, když se něco získá vlastnost, od které je slovo odvozeno. Od slova levný vytvoříme sloveso zlevnit podobně jako z přídavného jména malý vytvoříme sloveso zmenšit (udělat malým) nebo od tenký slovo ztenčit (učinit tenkým). Stejně píšeme také přídavné jméno zlevněný, v něm je opět předpona Z.

Sloveso zlevnit se pojí se 4. pádem, říkáme vždy, co bylo zlevněno.

Na závěr Sloveso slevit má větší využití než zlevnit, má více významů. Kromě snížení ceny má i další významy, například polevit v nějaké činnosti (slevil v domácí přípravě), někomu něco odpustit (obávaný učitel nikomu neslevil). Sloveso zlevnit se týká pouze ceny.

Úplně nejjednodušeji si můžeme zapamatovat, že zboží nemůžeme nikdy slevnit, ale můžeme ho pouze zlevnit.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: