Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky u psaní předpon s, z

Vydáno dne 15.08.2013 od Jana Skřivánková

Čeština je někdy pěkně záludná a jedno zaměněné písmenko může s významem daného slova pěkně zamávat.Někteří lidé zastávají názor, že pravopis je přežitek a vlastně ho k ničemu nepotřebujeme, slova, která Vám teď představím Vás přesvědčí o opaku a ukáží Vám, že není jedno, jestli ve slově napíšeme předponu S nebo Z.

V češtině máme několik pravidel, kterými se řídí psaní předpon S a Z. Víme, že předpona S vyjadřuje například směr dolů, zatímco předpona Z vyjadřuje změnu stavu. Existují slova, která do těchto pravidel nespadají, neřídí se jimi a jejichž pravopis si musíme zapamatovat (strávit, zkusit, zpěv). Pak je tu ještě třetí skupina, ta obsahuje dvojice slov, které se ve svém významu odlišují jen tím, zda je napíšeme s předponou S, nebo Z. Zatímco nikdy nemůžeme napsat třeba spěv nebo ztrávit, u slov jako zmazat a smazat není ani jedna možnost chybná, jen každá z nich znamená něco jiného a podle toho ji musíme ve větě také psát. Tato slova nejsou vzájemně vyměnitelná, každé má jiný smysl, ale ani jedno není pravopisně samo o sobě špatně (pokud ho samozřejmě nesprávně použijeme, chyby se dopustíme).

Tyto dvojice se vždy tedy liší pravopisem a významem, některé mají i odlišnou výslovnost, která nám pomůže se správným pravopisem pomoci. Schválně zkuste přečíst nahlas následující dvojici slov:

smazat zmazat
.

U prvního slova jste sami od sebe jistě vyslovili na začátku písmeno S, v druhém případě zase písmeno Z a při psaní se můžete jednoduše spolehnout na své uši. Jsou však slova, u kterých si takto pomoci nemůžeme a i přes odlišné předpony je vyslovujeme stejně. Zkuste si teď nahlas přečíst další dvojici slov:

sbít zbít

V obou případech čteme na začátku slova písmeno Z, přestože není v obou případech napsáno. U takových slov se pak musíme řídit tím, co znamenají a na uši vůbec nespoléhat.

Důvodem shodné výslovnosti je tzv. spodoba znělosti, zjednodušeně řečeno, pokud se vedle sebe sejdou určitá písmena, dojde k tomu, že je vyslovujeme (aniž bychom se o to jakkoli snažili) trochu jinak. Když se vedle sebe například sejde písmeno S a B, čteme dvojici jako /zb/. Podobně slovo včela nevyslovujeme, tak jak se píše, ale /fčela/, přestože žádné F ve slově není.

V tomto článku se podíváme na dvojice slov, které se liší významem, pravopisem a výslovností. Možná si říkáte, proč těmto slovům věnovat pozornost, když se můžeme řídit tím, co slyšíme. Některá slova z tohoto přehledu však občas lidé píší nesprávně, často z toho důvodu, že některá z nich třeba neznají a automaticky píší předponu, na kterou jsou zvyklí z jiného slova (například sloveso sválet není tak časté, proto ho můžeme snadno zaměnit za zválet).

Svolat a zvolat

svolat = shromáždit na jedno místo zvolat = vykřiknout

svolat zvolat

Více informací o rozdílu najdete v samostatném článku Svolat a zvolat (stačí kliknout na jeho název).

Směnit (směna), změnit (změna)

směnit = výměna něčeho za něco jiného změnit = stát se jiným, provést změnu

směnit peníze změnit se zpět v prince

Více informací si můžete přečíst v článku Směna a změna (stačí kliknout na odkaz).

Smazat a zmazat

smazat = odstranit z povrchu pryč zmazat = ušpinit

smazat zmazat

Podrobnější informace najdete v našem článku Smazat a zmazat.

Svrhnout a zvrhnout

svrhnout = zbavit vlády, shodit zvrhnout = změnit se k horšímu, převrátit

svrhnout zvrhnout

Více informací viz náš samostatný článek Svrhnout a zvrhnout.

Smotat a zmotat

smotat = svinout, stočit dohromady zmotat = poplést, zkazit

smotat lano zmotat

Více informací najdete v samostatném článku Smotat a zmotat.

Další chytáky najdete v pokračování tohoto článku: Chytáky u psaní předpon s, z 2


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: