Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velikonoce a pravopis

Vydáno dne 04.04.2015 od Jana Skřivánková

Podívejme se společně na správné psaní velkých a malých písmen u slov, která souvisí s Velikonocemi. Kromě jiného si objasníme také rozdíl mezi slovy jidáš a Jidáš a jako bonus si přidáme poučení o správném skloňování slova Velikonoce.

Na našich stránkách jste si mohli už přečíst o tom, Jak správně napsat vánoční přání. Mluvili jsme o pravopisu a skloňování slova Vánoce, o rozdílu mezi Betlémem a betlémem apod. V tomto článku se podíváme na to, jak psát správně slovo Velikonoce a další s nimi spojená slova.

Velikonoce, nebo velikonoce?

Stejně jako u Vánoc došlo také u pravopisu slova Velikonoce ke změnám. Do roku 1993, kdy došlo k dosud posledním velkým změnám v českém pravopise, se psaly oba dva svátky s malým počátečním písmenem. Z tohoto důvodu můžeme při prohlížení starých pohlednic narazit na text veselé velikonoce s malým v. Nová Pravidla z roku 1993 však zavedla psaní těchto svátků s velkým počátečním písmenem, důvodem bylo naznačit i pravopisem význam těchto křesťanských svátků pro naši kulturu (podobně například můžeme vyjádřit náboženskou úctu napsáním slova Bůh s velkým počátečním písmenem).

Bez ohledu na to, zda Velikonoce vnímáme jako svátky jara, nebo svátky křesťanské, bychom měli jejich název vždy psát s velkým počátečním písmenem, tedy:

Za nejvýznamnější křesťanský svátek jsou považovány Velikonoce.
Datum Velikonoc se každý rok liší.
Veselé Velikonoce a bohatou pomlázkou přejí děda a babička z Kolína.

Jak skloňujeme slovo Velikonoce?

Shoda mezi dvěma významnými svátky panuje také ve skloňování, Velikonoce i Vánoce řadíme mezi pomnožná podstatná jména. Jedná se o jména, která mají pouze tvary množného čísla, přestože označují jednu věc, v tomto případě jeden svátek (dalšími pomnožnými podstatnými jmény jsou například kalhoty, narozeniny, varhany, housle, nůžky nebo záda). Obě slova kolísají při skloňování mezi dvěma měkkými vzory růže a stroj. Při skloňování slova Velikonoce platí několik pravidel:

 • v 2. pádu je tvar bez koncovky: (bez) Velikonoc, ne Velikonocí
 • v 3. pádu je správný tvar Velikonocům, ne Velikonocím
 • v 7. pádu mají dva tvary: (s) Velikonocemi i Velikonoci
 • ve všech tvarech píšeme po C měkké i

Mezi symboly Velikonoc patří pomlázka, vajíčka či jidáše.
Den slavení Velikonoc se každý rok vypočítává na neděli po prvním jarním úplňku.
Ve schránce jsem našla dva pohledy k Velikonocům.
Velikonocům nepatří jen pomlázka, v tuto dobu bychom si měli připomenout i ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vánoce spolu s Velikonoci (i Velikonocemi) patří k hlavním křesťanským svátkům.
Velikonoci (i Velikonocemi) mám už odmala spjatou sedleckou pouť v Kutné Hoře.

Názvy jednotlivých dní velikonočního týdne

Každý den ve velikonočním týdne má svůj název, který je vždy odvozen z příběhu o Ježíši Kristovi a zvyklostí, které se na ten konkrétní den vážou. Na popis jednotlivých dní bohužel nemáme prostor, zaměříme se proto pouze na jejich pravopis. Všechny tyto dny píšeme s velkým počátečním písmenem v prvním slově názvu, tedy:

 • Květná neděle
 • Modré / Žluté pondělí
 • Šedivé úterý
 • Škaredá středa
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • Bílá sobota
 • Velikonoční neděle
 • Červené pondělí

S velkým počátečním písmenem píšeme také spojení Boží hod velikonoční. Nezapomeňte, že velké počáteční písmeno se váže na začátek názvu svátku či významného dne, při obráceném slovosledu názvu se tedy velké písmeno přesouvá vždy na první slovo, tedy píšeme Hod boží velikonoční i Boží hod velikonoční. Podobně můžeme napsat Velikonoční pondělíPondělí velikonoční.

Velikonoční X velikonoční

Slovo velikonoční je samo osobě běžné přídavné jméno podobně jako sváteční, nedělní nebo třeba slavnostní. Pokud tedy není součástí žádného oficiálního názvu, píšeme ho s malým počátečním písmenem.

velikonoční zvyky
velikonoční kraslice
velikonoční pomlázka
velikonoční svátky

Pozor si dejte především na správný pravopis spojení velikonoční svátky, nejedná se o žádné oficiální označení, píšeme proto na jeho začátku malé písmeno.

Není Jidáš jako jidáš

Slovo jidáš/Jidáš může označovat hned tři různé významy, podle toho, který máme na mysli, volíme také velké či malé počáteční písmeno. Úplně jednoduše můžeme říci, že s velkým písmenem píšeme jméno člověka, který zaprodal Ježíše Krista. Všechny ostatní významy jsou přenesené (vznikly na základě nějaké podobnosti či symboliky) a píšeme v nich malé písmeno. Slovem jidáš s malým j označujeme zrádce či proradného člověka. A také druh pečiva, které se peče právě o Velikonocích.

Jidáš = jméno biblické postavy podobně
jidáš = proradný člověk, zrádce
jidáš = pečivo, které se peče o Velikonocích

A abychom měli rozdíly mezi těmito slov kompletní, je potřeba upozornit ještě na to, že v prvních dvou případech je slovo jidáš/Jidáš mužského životného rodu, zatímco v posledním případě je rodu mužského neživotného. Slovo jidáš pak skloňujeme podle vzoru stroj, proto je správně spojení dva jidáše.

Babička peče na Velikonoce jidáše.
Nejraději máme jidáše mazané medem.
Nebav se s tím jidášem!
Věděl jsi, že Jidáš byl Kristovým učedníkem?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: